Vi må sørge for å ha tillitsvalgte i fremste rekke som er tydelige og kommuniserer våre argumenter slik at allmennheten forstår hva vi mener, sa Hanne.

Her er deler av hennes innlegg:

For noen uker siden var jeg en av 260 deltakere fra Oppland på markeringen i Oslo. Det er lenge siden jeg har vært så stolt over å vise at nettopp jeg er bonde. Ved denne markeringa synes Norges Bondelag litt mer slagkraftig og som syntes med de rette argumentene.

Likevel er det viktig at vi fortsetter dette arbeidet og styrker kommunikasjon ut til samfunnet generelt. Fornyingsutvalget slo fast at vi må snakke på vegne av flere. Da må vi løfte debattene dit vi har sett i vår. Vi må kommunisere at jordbruksforhandlingene ikke bare handler om bondens inntekt, men indirekte og direkte også handler om å sikre arbeidsplasser der vi faktisk bor, det handler om hva vi skal spise hver dag, det handler om hvordan maten skal produeres, at vi setter matsikkerhet og dyrevelferd høyt, det handler om stabilitet og variasjon for forbrukeren, og om hvem som skal få betemme hva som tilbys i butikkene.

Vi må vise at jordbruksforhandlingene tar for seg grunnleggende verdispørsmål som mange flere enn bøndene burde være opptatt av.

Gjennom å løfte fram kunnskapsrike medlemmer og tillitsvalgte kan vi vise bredden i det vi driver med og tyngden ved å være samlet i en organisasjon. Vi må tenke gjennom hvordan vi vinkler temaer på møter, hvordan vi inviterer, og åpne opp for de som er nye drivere. Vi må tørre å se videre enn naboen, se og vise handling.

Hanne Bergesen i diskusjon om norsk matproduksjon i forbindelse med markeringa i Oslo etter bruddet i vår.