Media har vinklet saken på en måte som får det til å virke som at Oppland Bondelag ikke ønsker Q-mjølk, Q-meierier eller Q-produsenter. Dette er helt feil. Dette er ingen kamp mellom Tine og Q. Oppland Bondelag har mange medlemmer og mange flinke tillitsvalgte som leverer mjølka si til Q. Denne saken dreier seg om muligheten for norsk landbruk i å være med i en kjedestyrt omsetning av norsk dagligvare som nesten savner sidestykke i verden, sier Ellingsbø. Han understreker tre stikkord: Makt, posisjoner og markedsadgang.

Enkelt sagt dreier saken seg altså om hvem som skal få lov til å bestemme hva du og jeg skal få kjøpt på butikken eller servert på hotellet vi ligger på, sier Ellingsbø.

Oppland Bondelag jobber for best mulig rammevilkår for våre medlemmer. Vi er matprodusenter og da sier det seg sjøl at vi ikke gjør jobben vår om vi lar dagligvarekjedene fortsette kjøret mot norsk landbruk og norsk matproduksjon uten at vi reagerer, avslutter Trond Ellingsbø.

NRK Østnytts innslag med Trond Ellingsbø 14. februar. 

 

Det er ikke norske matprodusenter som vil tjene på at landbruket splittes og går hver sin vei. Men media har vinklet denne saken slik at det ser ut til at det er det Oppland Bondelag vil. Det er helt feil!