De 53 kursdeltakerene samlet seg til kurs på Nythun Høyfjellstue fredag 17.februar. Det var en engasjert gjeng kursdeltakere som så ut til å være inspirert til et par dager på kurs. Deltakerene var samlet fra hele fylket, og også noen fra nabofylker.

Eierskiftekurset ble ledet an av Nils Rønningen som har lang erfaring innenfor arbeid med eierskifter i landbruket. Han har også vært med på mange kurs tidligere og ga kursdeltakerene en god og bred innføring i organiseringen rundt et eierskifte. Det er mange fallgruver som det er viktig å være bevisst på forhånd.

Unge Bønder kurset hadde hovedtema mot økonomi og bedriftsledelse. Her var flere innledere som hadde foredrag om dette temaet. Deltakerene fikk bl.a innføring i regnskap og regnskapsforståelse. På lørdag fikk deltakerene på Unge bønder kurset foredrag fra flere bønder som har satset på litt alternative næringer. Dette skulle være med på å gi inspirasjon til nye i næringa.

Etter endt opphold ser det ut til at de fleste deltakerne var godt fornøyd med helga. Gode rammer på Nythun, bl.a med en nydelig middag på fredag kveld ga også mulighet for mange nye bekjentskaper for deltakerne.