Vi starter med litt å bite i kl 19.00

Innledere:

Grete Sjurgard, styreleder Tun Media, tidligere leder Østlandsmeieriet

Nils T Bjørke, leder Norges Bondelag

Jan Arild Berg, bonde og ordfører i Etnedal

 

Tema: Produksjon, videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon av landbruksvarer fra Valdres.

Hvilke alternativer har vi?

Spørsmål og diskusjon.

 

Velkomne med meninger og innspill!