Utsetter sammenslåing og fokuserer på matberedskapen

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte og sammenslåing av Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag til Innlandet Bondelag utsettes. Fokus vil i den kommende tida være å ivareta den samfunnskritiske oppgaven med å holde matproduksjonen i gang.


Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag, og Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag.

Etter planen skulle Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag slås sammen til Innlandet Bondelag på et historisk årsmøte 18. til 19. mars på Lillehammer.
På felles styremøte 13. mars ble det vedtatt å utsette årsmøtet på ubestemt tid, inntil det er forsvarlig å holde et fysisk møte. Sammenslåing og valg av nytt felles styre innebærer et såpass omfattende årsmøte at fylkesstyrene ikke anser digital/telefonisk avvikling av årsmøtet som aktuelt. Nåværende tillitsvalgte vil derfor opprettholde sine funksjoner og sitt arbeid.

Fylkesstyrene var helt samstemte om at det viktigste nå er å håndtere koronakrisen på best mulig måte.

- Den viktigste oppgaven vi har nå er å sikre matproduksjonen i den alvorlige situasjonen vi står i. Vi har en samfunnskritisk oppgave. Bondelagets jobb framover blir å bidra til at bønder kan opprettholde matproduksjonen. Dette må være vårt fokus nå, sier Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag og Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag.

Samfunnskritisk funksjon

Matforsyning inngår i den samfunnskritiske funksjonen "forsyningssikkerhet". Myndighetene slår fast at dette gjelder hele verdikjeden fra produksjon via foredling til levering til sluttbruker.

Fylkeslederne er klare på at befolkningen skal være trygge på matforsyningen.

- Vi tar ansvar og setter alt inn på å opprettholde så normal produksjon som mulig i ukene og månedene framover, uttaler Gjems og Hegge.

I dette ligger et systematisk arbeid i alle ledd.
For det første gjelder det forholdsregler og forberedelser hos den enkelte bonde.
Her går det på å opprettholde gode rutiner for smittevern på gården, ta gode grep for å holde seg frisk lengst mulig, og å sørge for å ha en oppdatert beredskapsplan.
I dette ligger også å ha planer for arbeidskraft på gården dersom sykdom rammer.

- Nå er det viktig at vi bønder stiller opp for hverandre ved behov. Ta kontakt med hverandre nå på forhånd. Å avtale beredskap mellom kolleger som kjenner hverandres produksjoner er en god løsning, sier Hegge og Gjems.

Samarbeid og myndighetskontakt

Landbruket har gode tradisjoner for å finne løsninger i kriser, og de to fylkeslederne er trygge på at landbruket vil stå fram på en solid måte også denne gangen.  

- I neste ledd gjelder det logistikk og forsyningslinjer internt i landbruket. Der er det opprettet beredskapsgrupper og samarbeid på tvers i bransjen, forteller fylkeslederne.

Tilsvarende er det behov for omfattende dialog med myndighetene.

- Bondelaget er og vil være i løpende kontakt. Vi har et felles fokus på å finne løsninger der det måtte bli behov for det, sier Elisabeth Gjems og Kristina Hegge.

Organisatorisk har Bondelaget strenge tiltak for å unngå smittespredning. Dette innebærer at alle fysiske møter avlyses inntil videre. Denne henstillingen går også til lokallagene. De ansatte i administrasjonen på Blæstad og Lillehammer jobber i all hovedsak på hjemmekontor. Det må derfor tas kontakt på telefon / epost, og ikke ved personlig oppmøte.

 

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere