Ulveseminar i ulvesonen

Publisert 18.09.2018
  • Tips en venn om denne siden

Det blir seminar om ulv på Elverum tirsdag 18.september.

Naturbruksalliansen
Et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

 

For deler av beitenæringa i Nord-Østerdalen har denne sommeren gitt god grunn til fortvilelse. Opp mot 1000 sau og lam ble tatt av ulv på beite i de beiteprioriterte kommunene Tynset, Tolga og Rendalen. Nå lurer mange på hva framtiden bringer. Er dette en akseptabel situasjon for norske myndigheter og hva vil de eventuelt foreta seg for å endre på situasjonen? Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har meldt forfall og i hans sted kommer statssekretær Atle Hamar. Flere stortingspolitikere inngår i panelet som skal debattere norsk ulvepolitikk.

Naturbruksalliansen står bak ulveseminaret som er gratis og åpent for alle.

Program

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum på Elverum, 18.09.18 - kl 18:00 - 20:30

Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden er i vekst, og dette skaper utfordringer for enkeltmennesker, lokalsamfunn, beitenæring, jakt, friluftsliv og utmarksnæring over store deler av Østlandet. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til seminaret for å gi oss sitt syn på hvordan ulvebestanden i Norge skal forvaltes i tida som kommer, og hvordan Stortingets føringer for ulveforvaltningen skal følges opp.

17.40 Kaffe og biteti

18.00 Velkommen og innledning - Gunnar Gundersen, Leder for Naturbruksalliansen

18.10 Forvaltningen av Ulv i Norge: Hvordan skal Stortingets føringer følges opp? - Statssekretær Atle Hamar

18.35 Bestandsstaus for ulv i Norge og Skandinavia - John Odden, Seniorforsker i NINA/Rovdata

18.50 Rovviltnemdenes rolle i ulveforvaltningen - Reidar Åsgård, Nestleder i Rovviltnemda i region 5

19.05 Bestandssituasjon og forvaltning av ulv i Sverige - Gunnar Glöersen, Rovdyransvarlig i Svenska Jägareförbundet

19.30 Politisk paneldebatt.

Innledning ved Knut Arne Gjems, NJFF Hedmark

Ordstyrer og debattleder: Terje Svabø

Følgende representanter fra de ulike partiene deltar:

Arbeiderpartiet: Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder

Høyre: Kristian Tonning Riise, Stortingsrepresentant

Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, Stortingsrepresentant

Senterpartiet: Marit Arnstad, stortingsrepresentant

Kristelig Folkeparti: Oluf Maurud, Fylkesleder i Hedmark KRF

Venstre: Atle Hamar, statssektrær (klima- og miljøminister Ola Elvestuen meldt forfall)

SV: Hilde Mari Bjørke, fylkesleder Hedmark SV

20.30 Oppsummering og avslutning - Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

 

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere