Valget under årsmøtet i Oppland Bondelag ga følgende styre for arbeidsåret 2012/2013:

 • Trond Ellingsbø, Heidal, leder
 • Mari Sangnæs, Brandbu, nestleder (ikke på valg som styremedlem)
 • Hanne Bergesen, Sør-Fron, styremedlem, gjenvalg 2 år
 • Ole Seegard, Snertingdal, styremedlem, ny 2 år
 • Tommy Bjørke, ikke på valg
 • Hans Gunstad, Jevnaker, 1. vara, fast plass i styret
 • Marit Olive Lindstad, Fåberg, 2. vara
 • Bjørn Magnus Tordhol, Lesja, 3. vara
 •  
 • Magnhild Grimsrud (oppnevnt av Oppland Bygdekvinnelag)
 • Marianne Gjøsti (oppnevnt av Oppland Bygdeungdomslag)
 •  

Oppland Bondelags styre 2012/2013: Ole Seegard, Tommy Bjørke, Hanne Bergesen, Trond Ellingsbø, Magnhild Grimsrud og Hans Gunstad. Mari Sangnæs og Marianne Gjøsti var ikke tilstede.