TISA angår oss alle

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Internasjonale handelsregler kan framforhandles i lukkede rom, og få store og irreversible konskvenser for arbeidere, bønder og forbrukere over hele verden, sa fylkesleder Trond Ellingsbø under markeringa på Otta lørdag.

Vi er inne i ei internasjonal aksjonsuke mot nye handelsregler som vil angå oss alle. Det forhandles nå om Trade in Service Agreement (TISA), en internasjonale frihandelsavtale. Norge er en av 23 parter i forhandlingene. Målet med avtalen er å liberalisere handelen med tjenester, herunder helsetjenester og transport.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er en annen handelsavtale som EU og USA forhandler om. Her er ikke Norge noen forhandlingspart, men en evt avtale vil få store konsekvenser for oss også. Her er nedbygging av tollvern et viktig stikkord. Tollvernet er en av de viktigste bærebjelkene for fortsatt norsk matproduksjon.

Tilbake til TISA og markeringa på Otta lørdag som Nei til EU arrangerte. Fylkesleder Ellingsbø understreket betydningen disse begrepene vil ha for oss, enten vi er arbeidere eller bønder, eller forbrukere som vi alle er:

  • Dette er en viktig markering som viser at internasjonale handelsregler får konsekvenser for arbeidere, bønder og forbrukere over hele verden

  • Selv om jeg som bonde her i Gudbrandsdalen produserer mat for nordmenn som de etterspør, kan internasjonale handelsregler forhandla fram i et lukka rom i Genève, Brussel eller Washington tvinge fram mindre produksjon

  • Det er mange prosesser som går samtidig nå, og alle trekker i samme retning: Norsk landbruk skal i enda større grad konkurranseutsettes på det internasjonale markedet. Nasjonal matproduksjon skal nedprioriteres, handel over landegrensene skal presses fram. Og hvem er det som tjener på det? Hva skjer med arbeidsplasser og kulturlandskap her i Gudbrandsdalen om disse forhandlingene i lukka rom lykkes?

  • Vi i Bondelaget er særlig bekymret for de forhandlingene som skjer akkurat nå i EØS om handel med landbruksvarer (artikkel 19), WTO-forhandlingene og konsekvenser av en eventuell TTIP-avtale mellom EU og USA. Økt import av landbruksvarer fra EU vil sette produksjonen her hjemme under press og svekker u-landenes preferanser. Handelsbalansen mellom EU og Norge er allerede 6 til 1 i EUs favør. En ny runde vil øke ubalansen, til tross for at EØS-avtalen sier liberaliseringen skal være gjensidig fordelaktig. Vi har ingenting å vinne og alt å tape på en ny avtale. En økt ostekvote på eksempelvis 1000 tonn vil gi 100 færre bønder, 1300 færre melkekyr, 20 000 dekar ut av drift og 130 millioner i tapt verdiskaping for bonde og industri. Om WTO-forhandlingene skulle komme i havn, vil det tvinge oss til å kutte enda mer i støtte og tollbeskyttelse.TTIP kan endre regelverket for mattrygghet og dyrevelferd gjennom EØS-avtalen, og skape prispress i det norske markedet. Men verst av alt er det om Norge bestemmer seg for å framforhandle en egen avtale med USA. Da skal det liten fantasi til å gjette hvem som blir prisvinneren på det norske landbruksmarkedet

  • Vi krever åpenhet om disse prosessene. Vi krever at stortingspolitikere som til slutt skal vedta avtalene må sette seg inn i hva dette innebærer for det norske folket og sette ned foten når det trengs. Stortingets mål om økt norsk matproduksjon kan vanskelig kombineres med økt import av mat produsert under helt andre forhold

  • Vi kan ikke tillate at internasjonale regelverk skal undergrave hvert lands selvfølgelige rett til å produsere mat for sin egen befolkning.

  • Sammen må vi bønder, arbeidere, forbrukere og ildsjeler jobbe for mer åpenhet og demokrati og retten å styre over vår egen politikk

  • Norske politikere må stå opp for norske interesser, ikke vanskeliggjøre slike forhandlinger for å passivisere den nasjonale debatten, for å legalisere egne ideologiske drømmer. Dette har ingenting med de demokratiske prosessene vi er vant med i andre sammenhenger.

 

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere