Tar gode grep for distrikt og struktur

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Fylkeslederen har nettopp avsluttet et telefonmøte med styret og fått reaksjoner fra de ulike delene av fylket.

Kravet viser satsing på distriktsjordbruket og bedring av strukturen i landbruket. Dette er viktig for et fylke som Oppland, sier Hegge. Spesielt ser vi dette på forslaget om å utvikle et nytt målretta tilskudd for mjølkebruk med 15-30 kyr, sier hun.

Et annet tiltak som er viktig er grepet vi foreslår for å få en bedret markedsbalanse, spesielt på sau og svin. Et marked i ubalanse koster næringa utrolig mye penger, og nå krever vi å få ordne opp sjøl, gjennom retten til å samhandle.

Videre er det positivt at det foreslås en økning i arealtilskudd og målpris for potet og frukt- og bær.

 Kristina Hegge, her under kampanjedagen vi hadde tidligere i uka.

 

Bratt areal i RMP

Oppland har tilskudd til bratt areal som en del av RMP-midlene (Regionalt Miljøprogram). Nå oppfordrer forhandlingsutvalget at dette bør inn i som en del av RMP-midlene i alle fylker.

 

Kartlegge enkeltbruk som kommer negativt ut i soneplasseringen

I fjor ble arealtilskudd grovfôr redusert i sone 1 og 3. Intensjonen var å stimulere til kornproduksjon her. Imidlertid ser vi at sonekartene gir store urimelige utslag for enkeltbruk. I Oppland har vi noen kommuner i sone 3 som både har areal langs Mjøsa som egner seg for kornproduksjon, men som også har areal høyt oppe der det kun kan produseres gras. Med reduksjon av arealtilskudd til grovfôr her, gir det store negative utslag for enkeltbrukere. Dette spilte vi fra Oppland inn foran jordbruksforhandlingene, sier hun. Og innspillet er hensyntatt av forhandlingsutvalget som i kravet ber Landbruksdirektoratet kartlegge enkeltbruk som har kommet åpenbart negativt ut i soneplasseringen.

  

10 viktige grep i jordbrukets krav (nettsak fra Norges Bondelag der du også kan laste ned hele kravet)

 

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere