Stormøte om fjørfekjøtt i Innlandet

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Innlandet i ingenmannsland? er tittelen på et møte om framtida for fjørfeproduksjonen i vår region. Møtet finner sted på Nortura Elverum torsdag 17. august kl 19. Hvor skal norsk fjørfekjøtt produseres framover? er det vesentlige spørsmålet som stilles i møtet.

Kyllingbonde Anne Kristine Rossebø, Torill Møystad fra Hedmark og Oppland Fjørfelag, Nortura-nestleder Per Heringstad, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og nestleder Frøydis Haugen fra Norges Bondelag er innledere på møtet.

Det er Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag og Hedmark og Oppland Fjørfelag som arrangerer møtet.

Bakgrunnen for møtet er en tung oppbygging innen fjørfekjøttproduksjon i Rogaland, Trøndelag og Østfold. Den Stolte Hanes satsing i Rogaland har nå ført til utbygging av mange nye kyllinghus på Jæren. Utbyggingen er nå så stor, at det ikke er nok spredeareal til gjødsla fra kyllinghusene. Som Nationen omtalte 10. juli, satser Norsk Naturgjødsel nå på eksport av kyllinggjødsel til Vietnam. Fra før er det omfattende transport av overskuddsgjødsel fra Rogaland til Sørlandet og Østlandet.

Hedmark Bondelag tok opp problemstillingen på Norges Bondelags årsmøte i juni. Nestleder Lars Opsal jr viste til lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjon, som slår fast at produksjonen skal ha tilknytning til vanlig jordbruksdrift.

- I et klimaperspektiv er det viktig at det er sammenheng mellom produksjon og spredeareal, og at næringsstoffene i størst mulig grad brukes på gården, sa Opsal jr til Bondetinget. Han var tydelig på at det ressursmessig og klimamessig blir helt galt å flytte møkk fra øst til vest.

Fylkesleder Erling Aas-Eng var ikke mindre tydelig da det i Nationen kom fram at Norsk Naturgjødsel sågar vil eksportere gjødsel helt til Vietman.

- Nå ser vi at vi får en utvikling der en løsriver produksjonen fra arealressursene på gården. Det er ikke en sunn utvikling. Legitimiteten til norsk landbruk og produksjonen av hvitt kjøtt kan bli skadet. Jeg er skeptisk til at en kan gå rundt kravene om spredeareal ved å sende gjødsla ut av landet. Det er ikke en bærekraftig modell, sa Aas-Eng til Nationen.

Han tok til orde for en regelendring, slik at det tydelig stilles krav til at en må ha et fysisk areal å spre møkka på.

Nå blir det altså et stormøte om tematikken i Elverum torsdag 17. august. Møtet er ikke kun myntet på medlemmer - det er åpent også for andre interesserte. Her følger programmet (som også kan lastes opp via lenken):

 

 

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere