I fjor var det 50 søkere, så interessen har bare økt de tre årene dette tilbudet har vært gitt. De som går voksenagronom nå er folk som har annen utdannelse fra før. De har overtatt gård og finner ut at de trenger mer kunnskap og kompetanse for å drive den.

Utdanningen går over to år og kan fint kombineres med jobb sier Torild Weikle, koordinator og leder for karrieresenteret Nord-Gudbrandsdal.

Mer informasjon her.