Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag sine valgkomiteer har i høst og vinter jobbet sammen for å forberede valget av Innlandet Bondelags første fylkesstyre. Dyktige og engasjerte tillitsvalgte har gitt valgkomiteen et luksusproblem, og de har endt opp med to innstillinger.

 

To dyktige fylkesledere som ønsker å fortsette

-Vi har to svært dyktige fylkesledere i dag som begge ønsker, er motiverte for, og er egnet til å fylle posisjonen som leder i det nye Innlandet Bondelag. Valgkomiteen har valgt å komme med to likeverdige innstillinger der dagens fylkesledere topper hver sin liste. Nå blir det opp til årsmøtet å velge, sier valgkomiteleder Gustav Grøholt.

Lederkandidatene som årsmøtet, etter valgkomiteens innstilling, skal velge mellom er Kristina Hegge (i dag fylkesleder i Oppland Bondelag) og Elisabeth Gjems (i dag fylkesleder i Hedmark Bondelag).

Det konstituerende årsmøtet for Innlandet Bondelag finner sted 18.-19. mars 2020 på Scandic Lillehammer Hotel. Valg skal gjennomføres den 19. mars.

 

Alle regioner i Innlandet godt representert

 

Innlandet Bondelags regionerÅrsmøtene i de to respektive fylkeslag vedtok i mars 2019 en overgangsinstruks for valgkomiteene som de har jobbet etter.

Begge innstillingene tar helhetlig hensyn til de kravene som instruksen setter; at de åtte styremedlemmene skal representere hver sin region (se kartet), og at de representerer mangfoldet i medlemsmassen mht bruksstørrelse, produksjon, kjønn og alder.

Det er mange hensyn som skal tas med i vurderingen, og valgkomiteens leder kan fortelle om en krevende prosess. Instruksen er klar på representasjon som nevnt over. - Dette gir både muligheter og begrensninger. Vi har måttet utelate noen vi gjerne skulle hatt med videre. Samtidig har vi også funnet plass til noen nye spennende personer, sier Grøholt.

 

Det har gjennomgående vært svært stor interesse hos dagens styrerepresentanter i begge fylker til å fortsette i sine verv.

– Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt. Det tegner godt for det nye laget at det å sitte i styret i et fylkeslag føles meningsfullt og spennende. Vårt klare inntrykk er at alle som har stilt seg til disposisjon er svært godt motiverte, sier Gustav Grøholt.

 

Innstillinger til styret i Innlandet Bondelag

Alternativ 1Alternativ 2

Leder:

Kristina Hegge, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen

Leder:

Elisabeth Gjems, Sør-Østerdal                          

Nestleder:

Åse Sundvor, Hedmarken

Nestleder:

Kristina Hegge, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen

Styremedlemmer:

 • Bjørnhild Kihle, Vest-Oppland
 • Anders Hole Fyksen, Gjøvik, Land og SørGudbrandsdalen
 • Ole Kristian Oldre, Valdres
 • Anders Formo, Nord og Midt-Gudbrandsdalen
 • Kjersti Rinde Omsted, Glåmdal
 • Ingvald Landet, Sør-Østerdal
 • Geir Lohn, Nord-Østerdal
 1. vara: Tone Maria Økseter, Sør-Østerdal
 2. vara: Lars Egil Blekkerud, Vest-Oppland
 3. vara: Sigbjørn Aurland, Glåmdal

Styremedlemmer:

 • Bjørnhild Kihle, Vest-Oppland
 • Ole Kristian Oldre, Valdres
 • Anders Formo, Nord og Midt-Gudbrandsdalen
 • Kjersti Rinde Omsted, Glåmdal
 • Åse Sundvor, Hedmarken
 • Geir Lohn, Nord-Østerdal
 • Ingvald Landet, Sør-Østerdal
 1. vara: Lars Egil Blekkerud, Vest-Oppland
 2. Tone Maria Økseter, Sør-Østerdal
 3. Anders Hole Fyksen, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen

 

 

Valgkomiteen har bestått av:

 • Gustav Grøholt, leder, Hedmarken
 • Henrik Grøndalen, nestleder, Valdres
 • Ellen Marie Gjeilo, Nord-Gudbrandsdalen
 • Kari Kirkebø, Sør-Gudbrandsdalen
 • Anita Ødegård, Gjøvik-Toten
 • Andreas Høiby, Hadeland-Land
 • Leif Langodden, Nord-Østerdal
 • Amund Grindalen, Sør-Østerdal
 • Helge Aanstad, Glåmdal
 • Louise Gjør, Hedmarken

 

Kontaktperson: Gustav Grøholt, tlf 916 49 345

Valgkomiteen for Innlandet Bondelag: f.v. Ellen Marie Gjeilo, Leif Langodden, Henrik Grøndalen, Gustav Grøholt, Andreas Høiby, Anita Ødegård, Amund Grindalen, Kari Kirkebø, Helge Aanstad og Louise Gjør (innfelt)

 

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula.

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Stå bedre rustet mot uvær

Hvordan er du forberedt på utfordringer som dukker opp på garden og i drifta di? Beredskap og risikovurdering på gardsnivå og i lokallaget var, sammen med klima, hovedtemaer for ledermøtets første dag.

Anders Formo og Selsvollene

Nortura Otta - kan det satses på ei breiere plattform?

Engasjementet rundt Norturas anlegg på Otta er stort og det gjer inntrykk. Finst det andre måtar å skape meirverdi i matproduksjonen på enn berre å konkurrere med butikkane sine merkevarer, spør Anders Formo, 1.vara i fylkesstyret og Norturaeigar.

Potetåker

Svært vanskelig sesong for mange potetprodusenter

Onsdag var fylkesleder Kristina Hegge, styremedlem Bjørnhild Kihle og org.sjef Ola Råbøl på rundtur på Toten for å få et innblikk i hvordan situasjonen er for mange grønt- og kornprodusenter etter en vanskelig vår og høst.

Kua gjennom Mayrhofen

Seterbrukerne feiret med folkefest

Fylkesstyret har besøkt Bayern og Tyrol. Kronen på turen var «Almabtrieb» - folkefesten i landsbyen Mayrhofen, der kua kom ned fra sætrene, gikk storpyntet gjennom hovedgata og hjem til gardene i og rundt landsbyen.

Årsmøter i lokallagene 2019

Lokallagene skal gjennomføre årsmøter innen utgangen av oktober. Lesja og Lesjaskog Bondelag er først ute med årsmøte 14. oktober, mens Nord-Fron og Ringebu Bondelag avslutter det hele med årsmøte 31. oktober.

Eggen Gardsysteri vant Innlandets Matpris

De har 20 melkekyr i fjellbygda Vingelen i Tolga, og produserer ost som har fått internasjonal gullmedalje. I år ble Eggen Gardsysteri stemt fram som vinneren av Innlandets Matpris. En strålende glad Ola Eggen mottok den gjeve prisen på Midt i matfatet på Hamar søndag.

Innlandets Matpris 2019 - finalistene er klare!

Over 50 kandidater ble nominert til Innlandets Matpris 2019. Fire finalister er nå klare, og innen 17. september kan du stemme fram din favoritt. Bondelaget og Sparebank1 Østlandet står bak prisen som går til en god ambassadør for landbruket, lokale råvarer og kortreist mat.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Onsdag
04
mars

Styremøte 4. mars 2020

Glommen Mjøsen, 5. etg.
Onsdag
18
mars

Årsmøte i Oppland og Hedmark Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere