Trond Ellingsbø sitt innlegg under årsmøtet i Norges Bondelag:

Hvis noen skulle være i tvil etter innlegget mitt så kommer dette til å dreie seg om vi som grunneiere og næringsutøvere, politiske vedtak og de forskjellige forvaltningsregimers utøvelse av makt.

Vi er som dere vet i Oppland. Et fylke med 7 nasjonalparker som vi delvis deler med nabofylker. Vi har ei lang markagrense. I politiske vedtak skal vi ha jerv, men som gjennom forvaltning nå i realiteten er utvidet til også å gjelde ulv og bjørn. Vi har ei villreinstamme som vi selvsagt skal og vil ha, men den må ikke dirigere all annen fornuftig bruk av tilgrensende areal. Alt det jeg nå har ramset opp burde være et pre og et grunnlag for fornuftig næringsutvikling i våre områder. Alt dette her bli jo verna fordi det har vært en fornuftig forvaltning gjennom århundrer. I landbruksmeldingen og i politiske festtaler blir vi oppfordret til å ta i bruk landet, produsere mer mat og drive næringsutvikling. Bruk og vern er et flott begrep, men slik dette utvikler seg er det kun vern som gjelder.

I mange tilfeller nå legger forvaltningen ei klam hånd over våre utviklingsplaner og daglig drift. Vi ser også at forvaltningen driver omkamper i en del tilfeller der det har vært gjort vedtak. De har tid og ressurser til å vente. Jeg har i mange tilfeller oppfordret politikere til å ta igjen makta, men alt for mange toer sine hender. Her har politikere og Bondelaget ei felles sak som vi må prioritere enda høyere i vårt virke. Slik det er nå kan det ikke fortsette….

 

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, telefon 913 76 286.