Plast - til glede og besvær

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Næringa vår er storforbruker av plast. Plasten spiller en særlig stor rolle for å kunne vinterlagre fôr og bidra til at enkelte grønnsaker kan plantes tidlig. Nå er det imidlertid plasten som er på avveie som er i fokus.

Vi har god kontroll på det meste

I landbruket gjenvinner vi faktisk 86% av plasten vi bruker (kilde: Grønt Punkt). Men det er de resterende 14% som er et søppelproblem og som får all oppmerksomhet. På samme måte har de fleste i næringa vår god kontroll på plasten de bruker, men det er heller ikke de som får oppmerksomhet. 

Remser med rundballeplast rundt om etter transport av rundball eller fra lagerplasser spres med vind og vann. De siste års flommer (både vår og høst) har sendt rundballer (nye og gamle) nedover elver. Vi er med andre ord med på å fylle havet (til sjuende og sist) med plast.

 Dette er skadelig for miljøet, for næringas omdømme, og det er ulovlig.

 

Vi kan oppfordre, myndighetene skal håndheve loven

Vi som næringsorganisasjon oppfordrer til rydding, myndighetene skal håndheve loven. Det er myndighetenes jobb å aksjonere overfor de enkeltgrunneiere som helt klart bryter forurensningsloven.

Styret i Oppland Bondelag ønsker med dette å gi en klar oppfordring til alle sine medlemmer, enten dere er storforbruker eller småforbruker av plast: ta ansvar for at plasten du bruker og plasten du finner på din vei, havner der den skal. Denne oppfordringen går også ut som e-post til alle bruksmedlemmer.

 

Einar Stensrud og Jens Kihle fra Østre Toten tok en runde på eiendommene sine i vår og fant mye på sin vei.

 

Rundballer skal lagres flomsikkert

I KSL krysser vi av for at rundballer ikke lagres på flomutsatte arealer. Med de siste års flommer, både vår og høst, ser vi at vi må lenger unna elver, vann og vassdrag for at lageret skal være flomsikkert.

Det er ikke bare nye rundballer som er problemet, enda verre er det med eldre rundballer som blir liggende/flyter vekk. Disse må vi få vekk!

 

 

Plasten skal gjenvinnes!

Når vi kjøper rundballeplast, betaler vi også for gjenvinning av plasten. Les mer om gjenvinnig av næringslivsplast her.

Men plasten går ikke til gjenvinning av seg sjøl…….Noen renovasjonselskap tilbyr henting av plast som er rengjort og sortert, andre må kjøre plasten til gjenvinningstasjonen sjøl.

Mens plasten mellomlagres på garden, skal den være sikra mot å blåse bort.

Kristina Hegge bruker pallekarm for vedsekker når hun skal samle rundballeplasten.

 

I vår var det ekstra oppmerksomhet om rydding før våronna, både i NRK og på våre nettsider.

Leder i Dovre Bondelag, Bjørnhild Vigerust oppfordrer til plastrydding, her fra innslag på NRK i vår.

 

#plukkplast

Rydding av plast er imidlertid ei oppgave året rundt. Foreløpig lar de store snømengder vente på seg. Vi oppfordrer til å ta en runde med søppelsekken nå.

I fjor ble begrepet «plogging» lansert, jogging med innlagt plastplukking. Det er bare fantasien som stopper oss i hvordan vi gjør ryddejobben litt mer lystbetont enn hva rydding i utgangspunktet er. Og dette vil vi gjerne ha bilder av. Enten du går ens ærend for å plukke eller du stopper traktoren og tar med deg plastremsa i treet du kjører forbi eller du har en god ide for sikker lagring av plast.

Legg bilder på instagram og facebook og bruk emneknaggene #plukkplast, #opplandsbonden og #norgetrengerbonden

Originalfoto: Bondebladet

Kontaktperson i styret: Bjørnhild Kihle, tlf 480 38 536

 

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere