Nytt tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: Morten Berntsen

Som følge av Jordbruksavtalen 2018-2019 blir det nå i 2018 mulig å søke på tilskudd i Oppland for areal der det er brukt nedlegging (stripespreder) eller nedfelling som spredemetode om våren eller i vekstsesongen.

Miljøvennlige spredemetoder for husdyrgjødsel har spesielt stor betydning for utslipp av ammoniakk (og dermed også indirekte lystgassutslipp) og luktproblemer.

Stripespreder: legger gjødsla i striper på bakken, med 20-40 cm radavstand.

Nedfeller: plasserer gjødsla ned i bakken, ved hjelp av ulike metoder.

Andre spredemetoder er ikke tilskuddsberettiga for Oppland i 2018.Tiltaket gjelder både i voksende kultur (gras og delgjødsling i korn) og i åpenåker/stubb.

Krav for å søke tilskudd til nedlegging/nedfelling:

  • Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar.
  • Tilskuddet gjelder for spredning vår/vekstsesong og arealet skal høstes eller beites etter siste spredning.
  • Husdyrgjødsel spredt på åpenåker skal moldes ned innen 18 timer.
  • Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser faktisk gjødsling,
  • Bruk av utstyr for nedlegging/nedfelling skal kunne dokumenteres, f.eks. faktura for leie.

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel omsøkes gjennom RMP-søknad på Landbruksdirektoratet/Altinn. Tiltaket tegnes inn i kart i søknaden.

Tilskuddssats er foreløpig satt til 80 kr/daa.

Søknadsfrist for RMP er 15. oktober! 

Selv om innføringen av dette tilskuddet kom seint i forhold til vekstsesongen håper Fylkesmannen at flest mulig skal få mulighet til å benytte seg av tiltaket og tilskuddet allerede i 2018.

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere