Studieforbundet Næring og Samfunn har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring. Det nye studieforbundet har over 70 medlemsorganisasjoner innenfor en rekke områder som organisasjon, politikk, landbruk, miljø, kultur og tradisjon, helse, kosthold og edruskap. Du kan lese mer om organisasjonen på www.naeringogsamfunn.no

På grunn av den nye voksenopplæringsloven og opprettelsen av det nye sentralleddet var det nødvendig å opprette regionledd i studieforbundet. Våren 2012 har det derfor blitt arbeidet med opprettelsen av en region for Hedmark og Oppland. SNS Hedmark og Oppland ble opprettet på Biri 22.05.2012. Styret i den nye organisasjonen består av: Tåle Willerud, Hans Otto Glomseth, Anne Rustad, Ole Arild Bovolden og Gudrun Fodstad. Tåle Willerud og Hans Otto Glomseth er henholdsvis leder og nestleder i interimstyret.

Endringene i de organisasjonsmessige forholdene vil ikke ha særlig betydning for det praktiske studiearbeidet i medlemsorganisasjonene. Den endelige arbeidsformen til regionleddet i Hedmark og Oppland er ikke klarlagt enda, men dette vil bli en av interimstyrets prioriteringer det første året. All søkning og fordeling av studiemidler vil fortsatt skje sentralt.

 Årsmøtedeltakere på årsmøtet til SNS Hedmark og Oppland