Nytt fjøs bør bygges på Prestseter

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Når Valle nå skal rehabiliteres og det eventuelt skal bygges nytt fjøs, blir det for trangt i Lena sentrum mener Oppland Bondelag.

Styret i Oppland Bondelag har nå gitt uttalelse til Oppland Fylkeskommune på rapporten fra forstudiegruppa.

Oppland Bondelag legger vekt på at vi trenger en skole som har status og bygger karakter – som er attraktiv! For å oppnå dette må skolen ha høy faglig kompetanse og et attraktivt pedagogisk opplegg, og skolen må ha attraktive og tidsriktige undervisningsrom.

Trangt om plassen i Lena sentrum

Forholdene rundt Valle med svært begrensa arealgrunnlag og sentrumsnærhet til Lena, gir, etter Oppland Bondelags vurdering, en delt løsning på Valle - Presteseter som mest realistisk. Det riktige vil være en større besetning med storfe og gris på Presteseter. Om eksisterende kufjøs bør renoveres eller om det bør bygges nytt, stort kufjøs på Presteseter er et valg Fylkeskommunen må ta ut fra bygningstekniske, husdyrfaglige og økonomiske vurderinger og selvfølgelig slik at det ligger godt innenfor de offentlige kravene til hold av husdyr.

Valle videregående skole, midt i Lena sentrum

Oppland Bondelag mener det vil være feil å bygge opp nytt fjøs på Valle/Lena selv om en skulle få tilgang på noe mer areal. Bygging av nytt kufjøs på Valle vil gi utfordringer med beiting og oppfylling av beitekrav og mye transport av husdyrgjødsel og fôr. I tillegg vil luktproblemer overfor beboerne rundt Valle gi irritasjon som kan bidra til negative holdninger til Valle og landbruksnæringa. I rapporten uttales at en er usikker på om løsning med fjøs på Valle er gjennomførbart, og Oppland Bondelag mener det er unødvendig å utfordre denne usikkerheten.

 

Det bør bli et stort kufjøs på Presteseter slik at ressursene Valle har i mjølkekvote og areal kan utnyttes. Et stort fjøs vil være mest attraktivt for å å rekruttere elever til naturbruksutdanning. Ved å bygge et undervisningsrom på Prestseter, vil en få god utnytting av dagene på Prestseter med fjøsarbeid og undervisning.

Hvis en senere ønsker å etablere ammeku/spesialisert storfekjøttproduksjon, er dette mulig å etablere i tilknytning til de andre fjøsene på Presteseter. Denne muligheten vil en ikke ha hvis en bygger på Valle, mener Oppland Bondelag.

Et moment som etter Oppland Bondelags vurdering også bør tillegges vekt, er verdien av fjøsene hvis det blir store endringer i naturbruksutdanning eller rekruttering til denne.

Gjensidig samarbeid mellom Valle og Lena

Oppland Bondelag mener det må jobbes mer med et utvidet samarbeid mellom Lena Videregående og Valle, og at elevflyten kan gå begge veier. Det er like naturlig at elever på Lena Videregående i enkelte fag kan forflytte seg til Valle som det er å flytte elever fra Valle til Lena. Dette betinger at Valle får topp moderne undervisningslokaler for enkelte fagområder, og det mest nærliggende er realfag, biologi, bioenergi.

For å rekruttere elever til naturbruksutdanning fra hele fylket, er det viktig at det satses nødvendige midler på internattilbudet.

 

Kontaktperson: Fylkesleder Trond Ellingsbø, tlf 91376286

 

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere