Landbruksråd Innlandet ønsker velkommen til Landbrukshelga 2015. Her ved styre/sekretariat: (øverst fra venstre:) Anette Jørstad (Oppland Bonde- og Småbrukarlag), Ellen Anne Bergseng (Tine), Tåle Willerud (Oppland Bondelag), (nederst fra venstre:) Einar Myki (Hedmark Bondelag), Torunn Heringstad (Mjøsen) og Astrid Simengård (Oppland Bondelag).

Hjertelig velkommen til ei inspirerende kurshelg for alle i landbruket i Hedmark og Oppland!

Kurshelga finner sted på Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer i Oppland helga 31. januar - 1. februar.

Denne lørdagen og søndagen skal gårdbrukere og andre med tilknytning til landbruket i Innlandet samles til felles kurshelg på tvers av produksjoner. Tanken er å samle kreftene, i stedet for at en rekke organisasjoner skal sitte på hver sin tue og arrangere hver sine produksjonsspesifikke småkurs.

Samtidig er det satt av god tid til sosialt samvær og felles løft, og en egen bolk med erfaringsutveksling for de enkelte produksjonene. Slik vil arrangørene skape et tilbud som både er spisset nok for den enkelte gårdbruker, og samtidig så bredt at dette kan bli en storstilt samling for landbruket i Innlandet.

Det er Landbruksråd Innlandet som står bak Landbrukshelga.
De organisasjonene som tilbyr kurs er:
Nortura, Felleskjøpet Agri, Geno, Bondelaget, Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Tyr, Bonde- og Småbrukarlaget, Mjøsen, Birøkterlaget og Inn på tunet.

Noen eksempler:

  • Ta Landbruksrådgivingens kornskole
  • Få bedre økonomi i storfekjøttproduksjon
  • Lær om oppdeling av slakt
  • Oppnå bedre klima i fjørfehus
  • Møt Per Harald Grue, mannen som har ledet 29 jordbruksforhandlinger i Landbruksdepartementet, og som i vår ga ut bokverket Norsk landbrukspolitikk 1970-2010.

Kursene er lagt opp som parallellsesjoner. På den måten skal hver kursdeltaker velge seg ut fire kurs som hun/han ønsker å delta på.

Se hele kursprogrammet her.

Les omtale av de enkelte kursene her.

Arrangørene har fått innvilget offentlig støtte, slik at vi kan tilby en sterkt rabattert pris. Helga koster kun kr 1500 kroner.
Følgende er inkludert i prisen: Kurs gjennom to dager, med minst fire kursbolker. Overnatting på Quality Hotel og Resort Hafjell. Lunsj og middag lørdag, frokost og lunsj søndag, samt div pausemat.
Vi ser gjerne at flere fra samme familie deltar. Da er prisen 1000 for deltaker nummer 2.

Påmeldingen er åpen fra 1. oktober (framskyndet et par uker på grunn av stor interesse).
Det er førstemann til mølla!
Vi har et lettfattelig og enkelt digitalt påmeldingssystem. Meld på nå - gå direkte inn på påmeldingssida vår her: www.deltager.no/landbrukshelg2015

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag er sekretariat for arrangementet.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med følgende personer:
Tåle Willerud, Oppland Bondelag, tale.willerud@bondelaget.no, 95843245
Astrid Simengård, Oppland Bondelag, astrid.simengard@bondelaget.no, 97003684
Guro Breck, Hedmark Bondelag, guro.breck@bondelaget.no, 95779208