Møter Sundtoft i ”jervens hule”

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Jerv blir et viktig tema når Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag, møter klima- og miljøminister Tine Sundtoft i debatt på Lesja i Oppland torsdag. - Jervebestanden er fortsatt ute av kontroll, og det er ikke tilstrekkelig vilje til å få den ned, sier Frogner.


Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Torsdag møter rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, klima- og miljøminister Tine Sundtoft i debatt på Lesja i Oppland.
Om det ikke er løvens hule, så kan det trygt sies at Sundtoft kommer til jervens hule når hun ankommer dette arrangementet. Debatten finner sted i et område med store jerveproblemer.

Nationen brakte mandag tall for dokumenterte tap av sau/lam til rovdyr hittil i år. Hvis en ser på disse tallene regionvis, kommer det fram at nær halvparten av tapene til jerv er i Oppland. Av totalt 385 sau/lam tatt av jerv, er 167 sau/lam tatt i Oppland. Det tilsvarer 43 prosent.
I motsetning til noen andre deler av landet, ser det heller ikke ut til at tapene i Oppland i særlig grad er på vei ned.

Ti jervekull, mot bestandsmål på fire

I Oppland er det mye mer jerv enn bestandsmålet tilsier:

Det er registrert ti jervekull i Oppland, mens det regionale bestandsmålet for Oppland er bare fire. Rovviltnemnda i Oppland anbefalte fem hiuttak før årets sesong, men fikk gjennomslag for bare fire.

- Vi i Bondelaget mener at myndighetene viser manglende vilje til å gjøre store nok uttak, og bruke de virkemidlene som virker. Jervebestanden er fortsatt ute av kontroll i flere områder, og det er ikke tilstrekkelig vilje til å få den ned, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Frogner understreker at lisensjakt er viktig og riktig, og at det er viktig at en prøver ut nye virkemidler for effektiv lisensjakt.

- Men når bestanden ligger skyhøyt over bestandsmålet, må det også andre tiltak til. Situasjonen i Oppland viser at det fortsatt er nødvendig med målrettede og omfattende uttak før beitesesongen. Det er urovekkende og kritikkverdig at vi fortsatt ligger så høyt over bestandsmålet, sier Frogner.

Overoppfyller bestandsmålet

Det er i år registrert 65 kull med jervevalper i Norge. Det er 26 kull over bestandsmålet på 39 kull. 17 kull ble tatt ut av forvaltningen på ekstraordinære uttak (hiuttak). Dermed er det 48 kull etter uttakene. Dette er ni over bestandsmålet – altså 20 prosent over. (Jf rapport fra Rovdata 1.10.15).

- Bestandsmålene overoppfylles så til de grader, nok en gang. Rovviltregionen med flest jervekull over det regionale bestandsmålet er Hedmark, hvor det er registrert 13 jervekull. Bestandsmålet er på bare fem. Dette direkte undergraver den vedtatte todelte målsetninga om å ivareta både beitedyr og rovvilt, sier Frogner.

Rovdyrdebatten 2015 blir arrangert av Lesja kommune, Dovre kommune og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Lesja/Dovre, og finner sted på Lesja kulturhus torsdag 15. oktober kl 18.

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere