Mat og landbruk Innlandet 2017

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Neste tirsdag møtes 250 tillitsvalgte fra landbruksorganisasjonene i Oppland og Hedmark for å diskutere felles saker og utfordringer. Bioøkonomi, marked, engasjement, medlemsdemokrati, matsikkerhet og beredskap står på programmet.

Tirsdag er alle samlet til temakonferansen Mat og landbruk Innlandet 2017. Landbruksråd Innlandet er arrangør av felleskonferansen, og programkomiteen har bestått av Ivar Skramstad fra Landkreditt, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag, Geir Langseth fra Felleskjøpet Agri, Jon Einar Høystad fra Nortura og Astrid Simengård som er sekretær for Landbruksrådet.

Fylkesvaraordfører i Oppland, Aud Hove

 

Landbruket Innlandets felles bioøkonomistrategi blir tema for åpningen. Fylkesvaraordfører i Oppland, Aud Hove, vil åpne med hva denne strategien betyr for bønder i Innlandet før Norturas Karin Røhne forteller om Norturas ambisjon om å sette lavest mulig klimaavtrykk.

 

Kan vi bli kloke på markedet?

Hva ønsker markedet, og hvordan møter vi dette behovet? Det er et naturlig spørsmål for alle som skal selge noe, og bønder er ikke noe unntak her. Undersøkelser viser at  norske forbrukere ønsker trygg, norskprodusert mat. Salget av lokalmat øker. Samtidig vokser lavprisbutikkene. Hvordan henger dette sammen? Og hvordan skal vi møte dette blandingsmarkedet?

To innledere skal se på markedet fra forbrukersida. Det er direktør i Matprat, Dag Henning Reksnes og Norgesgruppens kategorisjef for lokalmat og spesialiteter, Eivind Haalien. Deretter vil Morten Andersen som leder Grøntprodusentenes samarbeidsråd og bonde Sverre Lang-Ree komme med sine innlegg fra produsentsida.

 

Beredskapstankegangen - hvor ble det av den?

Flom i GudbrandsdalenKlimautfordringer, en urolig verden, økt behov for mat og nedbygging av jord. Stikkordene er mange når tidligere forsvarssjef Harald Sunde tar oss med på en runde med samfunnsberedskap. Hva betyr det å være beredt? Hvorfor og hvordan skal vi tenke beredskap. Og hvordan står det til med samfunnsberedskapen?

 

Store konsern og eierskapsfølelse - hvordan får vi til det?

Eierskap, medlemskap, demokrati og engasjement er et viktig tema for organisasjonene. Med konserndannelser, behov for å ta raske beslutninger både i et marked og i det politike landskapet, ser vi utfordringer med å få til gode og grundige prosesser i organisasjonene. Hvordan organisasjonene vil ta eierskapsdemokratiet og engasjementet på alvor framover, skal styreleder i Felleskjøpet Agri Anne Jødahl Skuterud innlede på. To representanter for den yngre garde i landbruket, samt deltakerne ellers i salen, vil så utfordre henne, og de andre topptillitsvalgte fra Tine, Nortura og Norges Bondelag, på hva de tenker om sine organisasjoner.

 

Marita Aanekre har ofte toraderen med og en historie på lur. Hun skal lede oss gjennom middagen.

Etter dette, skal salen ominnredes til middagsbankett. Mange av deltakerne vil personlig kunne stå inne for mange av råvarene under kveldens middag. Sjølsagt skal vi ha mat basert på råvarer fra oss sjøl! Og det er fyrverkeriet fra Gudbrandsdalen, Marita Aanekre, som skal lose oss igjennom middagen.

 

 

Forsikringsordninger og jordvern

Onsdag er har organisasjonene hver sine møter hvor de samler sine tillitsvalgte. Oppland Bondelag har, sammen med Hedmark Bondelag, ledermøte for ledere og en til fra lokallagene samt fylkesstyret. Første del av møtet vil fylkeslederne Trond Elllingsbø og Erling Aas-Eng samle sine tillitsvalgte hver for seg. Lokallagene har nettopp gjennomført sine årsmøter, og vi har mange nye tillitsvalgte på lokalplan, sier Ellingsbø. Det er viktig at vi bruker litt tid på å bli kjent med hverandre, før vi tar sjansen på å menge oss med hedmarkingene, legger han spøkefullt til.

2. nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, besøker ledermøtet, og hun vil orientere om aktuelle saker fra moderorganisasjonen. Ulike medlemsfordeler står også på agendaen, deriblant forsikringsordningene som er endret enn del. På slutten av dagen vil vi gå litt i oss sjøl med en diskusjon rundt jordvern. Er jordvern bare en sak for politikere? Eller er det noe også vi sjøl må gjøre noe med? NIBIOs fag- og forskningsleder Geir-Harald Strand innleder til diskusjon rundt hvordan vi forvalter mat- og arealressursene våre.

 

Kompetanse hver for oss og på tvers

Tine Øst samler sine produsentlagsledere fra Innlandet, Felleskjøpet Agri har sin tillitsvalgtsamling for region 2 og 3 og Nortura har sitt Regionutvalgsmøte. Landkreditt samler også sine tillitsvalgte fra Oppland og Hedmark, og Oppland Bonde- og småbrukarlag og Hedmark Bonde- og småbrukarlag har styremøte her samme dag.

I et samfunn der alt for mye blir sektorinndelt, glemmer vi gjerne at alt henger samme med alt. Derfor er denne type fellesarena viktig for landbruket i Oppland og Hedmark, mener Landbruksråd Innlandet. Landbruksråd Innlandet er et fellesorgan for samvirkeorganisasjoner og faglag i våre to Innlandsfylker. Deres viktigste rolle er nettopp å legge til rette for felles møteplasser og kompetansebygging på tvers av organisasjonene.

Fra temakonferansen Mat og Landbruk Innlandet 2015

 

 

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula.

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Stå bedre rustet mot uvær

Hvordan er du forberedt på utfordringer som dukker opp på garden og i drifta di? Beredskap og risikovurdering på gardsnivå og i lokallaget var, sammen med klima, hovedtemaer for ledermøtets første dag.

Anders Formo og Selsvollene

Nortura Otta - kan det satses på ei breiere plattform?

Engasjementet rundt Norturas anlegg på Otta er stort og det gjer inntrykk. Finst det andre måtar å skape meirverdi i matproduksjonen på enn berre å konkurrere med butikkane sine merkevarer, spør Anders Formo, 1.vara i fylkesstyret og Norturaeigar.

Potetåker

Svært vanskelig sesong for mange potetprodusenter

Onsdag var fylkesleder Kristina Hegge, styremedlem Bjørnhild Kihle og org.sjef Ola Råbøl på rundtur på Toten for å få et innblikk i hvordan situasjonen er for mange grønt- og kornprodusenter etter en vanskelig vår og høst.

Kua gjennom Mayrhofen

Seterbrukerne feiret med folkefest

Fylkesstyret har besøkt Bayern og Tyrol. Kronen på turen var «Almabtrieb» - folkefesten i landsbyen Mayrhofen, der kua kom ned fra sætrene, gikk storpyntet gjennom hovedgata og hjem til gardene i og rundt landsbyen.

Årsmøter i lokallagene 2019

Lokallagene skal gjennomføre årsmøter innen utgangen av oktober. Lesja og Lesjaskog Bondelag er først ute med årsmøte 14. oktober, mens Nord-Fron og Ringebu Bondelag avslutter det hele med årsmøte 31. oktober.

Eggen Gardsysteri vant Innlandets Matpris

De har 20 melkekyr i fjellbygda Vingelen i Tolga, og produserer ost som har fått internasjonal gullmedalje. I år ble Eggen Gardsysteri stemt fram som vinneren av Innlandets Matpris. En strålende glad Ola Eggen mottok den gjeve prisen på Midt i matfatet på Hamar søndag.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Onsdag
04
mars

Styremøte 4. mars 2020

Glommen Mjøsen, 5. etg.
Onsdag
18
mars

Årsmøte i Oppland og Hedmark Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere