Markedsregulering på svin - Møte 9.august

Av Mona Solum Gjestvang,
  • Tips en venn om denne siden

Til tross for en lang, varm grillsesong ligger et rekordstort antall svinekjøtt fortsatt på reguleringslager. Det skyldes flere ting: Økt effektivisering, stagnasjon i salg og mindre eksportmuligheter. Etter siste jordbruksoppgjør har næringen fått anledning til å foreslå en annen måte å regulere markedet på, og hva som må til for å få markedet i balanse før eksportmuligheten blir borte ved utgangen av 2020. Derfor inviterer Hedmark og Oppland Bondelag sammen med Norsvin Hedmark og Oppland til et åpent informasjons- og debattmøte om fremtidas markedsregulering på svin.

Gjennom jordbruksforhandlingene 2018 ble det enighet om at det skal utredes ordninger som skal gi bedre balanse mellom produksjon og etterspørsel på svinekjøtt i Norge, og det arbeides for tiden med et forslag som skal legges ut på høring 1. september. I den forbindelse ønsker Bondelagsleder Lars Petter Bartnes og organisasjonssjef i Norsvin, Gustav Grøholt, innspill og meningsytringer fra norske svineprodusenter.

Møtet er en del av en møteserie de to har deltatt på rundt om i landet, og turen er nå kommet til Hedmark og Oppland. Vi håper så mange som mulig av svineprodusentene i våre to fylker - både leverandører til samvirke- og til andre slakterier - har anledning til å møte opp og si sin mening om hvordan fremtidas markedsregulering på svin best kan gjennomføres. På møtet deltar også Ole Nikolai Skulberg fra Nortura Totalmarked.

Program:

Sted:          Nortura Rudshøgda
Tid:            Torsdag 9.august kl. 18 30- 22 00

Møteleder: Erling Aas-Eng, Fylkesleder Hedmark Bondelag

18 30: Velkommen v/ May Aannerud, leder Norsvin Oppland
18 35: Nortura Totalmarked: Markedssituasjonen sett fra markedsregulators side. Hvordan ser vi på mulighetene framover?

19 05: Lars Petter Bartnes, leder Norges Bondelag: Hva betyr protokollen i jordbruksoppgjøret i forhold til konsesjon og engangspurker? Hva vil Bondelaget gjøre?

19 35: Gustav Grøholt, organisasjonssjef, Norsvin: Hva tenker Norsvin om mulighetene til å balansere markedet og nye målepunkt for telling av purker?  

20 05: Kaffe, enkel bevertning

20 25: Diskusjon og spørsmål

21 50: Oppsummering og vel hjem v/Lars Petter Bartnes        

 Velkommen!                                                           

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere