Marked- og produksjonsregulering engasjerte svineprodusentene

Av Mona Solum Gjestvang,
  • Tips en venn om denne siden

Markedet for svinekjøtt er helt ute av balanse. Det produseres langt mer svin enn det konsumeres, og nesten 6200 tonn svinekjøtt er lagt på reguleringslager. Fra 2021 faller mulighetene for eksport bort så det haster med å finne fram til ordninger som gir bedre balanse mellom produksjon og etterspørsel - og dette engasjerer svineprodusentene!

Gjennom jordbruksforhandlingene i vår var det enighet om at organisasjonene innen 1. september skulle arbeide fram et utkast til bedre markedsbalanse på svinekjøtt, og i den forbindelse har fylkeslagene i Bondelaget og Norsvin arrangert en rekke møter for svineprodusenter landet over for å få innspill og forslag til bedre markedsregulering på svin. Over 100 svineprodusenter deltok da turen var kommet til Innlandet.

Innledere til diskusjonen var Ole Nikolay Skulberg fra Nortura Totalmarked, Gustav Grøholt, Norsvin og Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag.

Deltakerne fikk høre om hvordan svinekjøttforbruket har falt svakt siste år (index 95) tilsvarende 2 500 tonn, mens produksjonen har økt (index 103) tilsvarende 2 700 tonn. Grillforbudet i sommer la en kraftig demper på salget, og med overproduksjon også på andre kjøttslag (kylling, lam) "pusher" det på markedet for svinekjøtt. I år kan det eksporteres 1900 tonn men det og eventuelt noe økt salg tar ikke ned det store overskuddet. Produksjonen må ned.

Overproduksjonen forklares også med at effektivitetsutviklingen ble det dobbelte av hva som var prognosert (4 % mot forventet 2 %). Introduksjonen av TN70 purka ga større utslag enn forventet. Fortsatt består kun 60 % av landets 47 000 purker av TN70 og hvordan det blir framover, med større andel TN70, er foreløpig vanskelig å si noe om.

Andre forhold som bidrar inn mot markedsbalansen er andel produsenter som slutter og nedgang i seminsalget. De siste par år har prisen på svinekjøtt vært svært lav slik at flere har lagt ned produksjonen sin. I tillegg har seminsalget sunket med 7 % de siste tre månedene.

Lars Petter Bartnes fremhevet at markedsbalanse er en forutsetning for de fremforhandlede prisene i jordbruksoppgjøret. Gårdbrukere har et "unntak" fra konkurranseloven ved at de kan samarbeide om primærmarkedstiltak. Når vi nå er gitt muligheten til å komme med forslag til tiltak bør den anledningen benyttes, slik at markedsutfordringene løses både på kort og lang sikt.

I den etterfølgende debatten ble særlig "engangspurke"-problematikken gjenstand for diskusjon. Denne "produksjonsformen" ble spesielt nevnt under jordbruksforhandlingene som et uheldig produksjonsdrivende smutthull i konsesjonsloven, som det er ønske om å få tettet. Dette vil være ett løp som må følges i utarbeidelsen av nye markedsreguleringsordning. Andre forslag til produksjonsregulering som ble debattert var utkjøp av purker, smågristelling, kontroll med antall slaktegris levert, og mer bruk av digitale registreringsverktøy som f eks obligatorisk bruk og innrapportering av InGris-data. Alle tiltak har hver for seg både positive og negative sider, som vil bli nøye vurdert når organisasjonene nå skal samle alle innspill og foreslå tiltak.

Den 1. september skal et utkast sendes på høring og da får vi se hvilke tiltak til fremtidig marked- og produksjonsregulering på svin som foreslås.  

   

  

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere