Bjørn Magnus TordholTordhol har ikke mange timer søvn om natta nå. Sauebøndene på Lesja har i år hatt en tøff start på beitesesongen. I tillegg til de vel 70 beitebrukere med sau som går på skift i fjellet, er det tilsatt 8-10 beitetilsyn som skal ha tilsyn med beitedyra hele sommeren.

Hadde Stortingets rovviltforlik blitt fulgt hadde vi unngått den slaktinga av beitedyr vi har sett i Lesjafjellet i sommer, sier Tordhol.  På grunn av rovviltforliket i Stortinget i fjor var vi optimistiske foran beitesesongen i år. Når beitesesongen så startet med at to ulver fikk ferdes fritt i et område som er definert som prioritert beiteområde for husdyr (på lik linje med resten av Oppland), er det både frustrerende og fortvilende. I slike områder skal det i følge rovviltforliket ikke være rovdyr som representerer skadepotensial. Og nå har også jerven dukka opp i Lesjafjellet.

Han roser rovviltnemnda og Oppland Fylkeskommune som har reagert kraftig på den manglende oppfølgingen av rovviltforliket fra 2011.

Rovviltnemndas leder Ivar Odnes mener vi har hatt situasjoner her i fylket som forvaltningsmessig ikke er håndtert i tråd med tråd med rovviltforliket. Brevet til Miljøverndepartementet kan du lese mer om her. Rovviltnemnda i Oppland hadde sitt siste møte 28. juni, og referatet fra dette møtet kan du lese her.

Oppland Fylkeskommune har skrevet en uttalelse til Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

 

I fjor ble det sluppet 18581 sau, herav 11848 lam i Lesja fordelt på 77 beitebrukere. Tapsprosenten for sau og lam var på 7,94.

For hele fylket ble det i fjor sluppet 235543 sau, herav 150467 lam fordelt på 1182 beitebrukere. For fylket var tapsprosenten 5,59.

(Tall fra Fylkesmannen i Oppland)