- Må sikre egen matproduksjon

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

- Verdens befolkningsvekst, kriger, klimaendringer, naturkatastrofer og andre ekstreme hendelser skaper en økt sårbarhet rundt mat og vann. Staten må bruke politiske virkemidler for å sikre vår matforsyningssikkerhet, sa tidligere forsvarssjef Harald Sunde på Mat og Landbruk Innlandet.


Harald Sunde

I sitt foredrag for 270 tillitsvalgte innen landbruket i Hedmark og Oppland 14.11.17 tok Sunde utgangspunkt i spørsmålet Hvor god er norsk samfunnsberedskap?. Han tok for seg den globale trusselsituasjonen, og viste at svært mye er knyttet til kontroll over matproduskjonsarealer og vannressurser.

Verdens befolkning er nå 7 milliarder, og ifølge FNs prognoser vil den nå 9 milliarder innen 2048. Den forholdsmessig største befolkningsveksten kommer i Afrika, mens den største velstandsveksten kommer i Kina og andre asiatiske land. Med velstandsvekst øker matkonsumet.
Samtidig blir verdens matproduksjon svekket gjennom klimaendringene. Det blir tørrere rundt ekvator og våtere i nord og sør. I tillegg er det store konfliktområder rundt ekvator. Konfliktområdene mellom fattig og rik følger områdene som blir tørrere.

- Om 35 år trenger verdens befolkning dobbelt så mye mat som vi produserer i dag. Matproduksjon er et spørsmål om areal. I tillegg vil altså klimaendringer endre arealbruk, og det er bare et tidsspørsmål før det skjer i stort monn, sa Sunde.


Harald Sunde

Han mente at Norge har gode muligheter til å sørge for god samfunnsberedskap, men at det da må tas politiske grep.

- Norge er i dag ganske gode på enkelte områder, og relativt dårlig på andre områder. Det er relativt lite som skal til for at Norge kunne være en foregangsnasjon for å skape samfunnssikkerhet og beredskap. Men da må det tas politiske grep, sa Sunde.

Han tok til orde for at det må utarbeides en sårbarhetsanalyse for landet.

- Her trenger Norge å gå gjennom viktige samfunnsområder som landbruk, industri og bosettingsmønster, og se på hvilke faktorer som påvirker samfunnsutviklingen. Ut fra dette kan Staten ta gode beslutninger rundt blant annet matforsyning og matlagre. Jeg mener at Staten må bruke politiske virkemidler for å sikre vår forsyningssikkerhet, sa Sunde.

Han la vekt på at matproduksjon ikke er som annen vareproduksjon, siden det er tidkrevende biologiske prosesser.

- Jeg ble helt vantro da jeg fikk høre at Norge ikke hadde eget såkornlager. Nå er det heldigvis reetablert, og det er svært viktig, sa Sunde.

Snorre Lillebo fra Engerdal, som er tillitsvalgt i Tine Øst Trysil og Engerdal, spurte om hvilken betydning bosetting og landbruk over hele landet har for samfunnssikkerheten.

- Jeg er overbevist om at for å beholde land og frihet, så må vi gjøre vårt ytterste for å bruke hele landet. Det er så lettvint å urbanisere og trekke ut den siste profitten. Men vi må bruke noe midler til inntekts ervervelse for å sikre oss, sa Sunde.

Marianne Rønning fra Kvikne Bondelag Tine Øst – Tynset Vest lurte på hvor lenge Norge med dagens produksjon og forsyning ville ha mat og fôrforsyninger hvis grensene brått ble stengt.

- Det har jeg ikke noe tall for. Men det er viktig å minne samfunnet om at landbruk er råvareproduksjon, at næringskjeden er lang og tidkrevende, og det blir ekstremt sårbart for ytre påvirkning. Og det kan fort skje katastrofer i verden som gjør at vi må dele maten vår med andre, og ikke bare kan spise av den sjøl, sa Sunde, og avsluttet slik:

- For å få en god beredskap så må det til en felles forståelse mellom staten og produsentene. Produsenten må godtgjøre dyktighet og kvalitet, og at produksjonen må opprettholdes. Og så må fellesskapet ved Staten bruke politiske virkemidler for å sikre at vi har matproduksjon og forsyningssikkerhet.

Her er Sundes presentasjon.


Det var stort engasjement rundt tidligere forsvarssjef Harald Sundes foredrag. Snorre Lillebo (t.v.) og Marianne Rønning var blant dem som stilte spørsmål i debatten.
 

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula.

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Stå bedre rustet mot uvær

Hvordan er du forberedt på utfordringer som dukker opp på garden og i drifta di? Beredskap og risikovurdering på gardsnivå og i lokallaget var, sammen med klima, hovedtemaer for ledermøtets første dag.

Anders Formo og Selsvollene

Nortura Otta - kan det satses på ei breiere plattform?

Engasjementet rundt Norturas anlegg på Otta er stort og det gjer inntrykk. Finst det andre måtar å skape meirverdi i matproduksjonen på enn berre å konkurrere med butikkane sine merkevarer, spør Anders Formo, 1.vara i fylkesstyret og Norturaeigar.

Potetåker

Svært vanskelig sesong for mange potetprodusenter

Onsdag var fylkesleder Kristina Hegge, styremedlem Bjørnhild Kihle og org.sjef Ola Råbøl på rundtur på Toten for å få et innblikk i hvordan situasjonen er for mange grønt- og kornprodusenter etter en vanskelig vår og høst.

Kua gjennom Mayrhofen

Seterbrukerne feiret med folkefest

Fylkesstyret har besøkt Bayern og Tyrol. Kronen på turen var «Almabtrieb» - folkefesten i landsbyen Mayrhofen, der kua kom ned fra sætrene, gikk storpyntet gjennom hovedgata og hjem til gardene i og rundt landsbyen.

Årsmøter i lokallagene 2019

Lokallagene skal gjennomføre årsmøter innen utgangen av oktober. Lesja og Lesjaskog Bondelag er først ute med årsmøte 14. oktober, mens Nord-Fron og Ringebu Bondelag avslutter det hele med årsmøte 31. oktober.

Eggen Gardsysteri vant Innlandets Matpris

De har 20 melkekyr i fjellbygda Vingelen i Tolga, og produserer ost som har fått internasjonal gullmedalje. I år ble Eggen Gardsysteri stemt fram som vinneren av Innlandets Matpris. En strålende glad Ola Eggen mottok den gjeve prisen på Midt i matfatet på Hamar søndag.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Onsdag
04
mars

Styremøte 4. mars 2020

Glommen Mjøsen, 5. etg.
Onsdag
18
mars

Årsmøte i Oppland og Hedmark Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere