Lunner Bondelag - årets lokallag

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Lunner Bondelag har stor aktivitet på et bredt felt, mener styret i Oppland Bondelag. De kan også vise til en svært hyggelig medlemsutvikling, både gjennom vervemåneden november, men også gjennom hele 2019.

Her er noen stikkord fra deres aktiviteter i 2019:

 • Åpen gård, i samarbeid med andre Hadelandslag
 • Kultursti med informasjonstavler
 • Deltatt i Høy på landet Stor kreativitet i planleggingen
 • Hugs å HØYRE på bonde, Erna – markering på Granavollen sammen med andre Hadelandslag
 • Skitur og middag med ordfører og andre politikere
 • Inviterte sentrale politikere på fjøsbesøk
 • Gardsbesøk for skoler og barnehager
 • Årsmøte med middag, pub og standup show
 • Brannvernsamling og brannvernsamarbeid
 • Innspill i lokale og regionale høringer
 • Særdeles flott årsmelding (over mange år)

Lunner Bondelag er nominert videre til Norges Bondelags hedersbevisning "årets lokallag 2019".

Denne uka skulle Lunner fått overrakt diplom med heder og ære under det avsluttende årsmøtet i Oppland Bondelag. Men årsmøtet er utsatt (se sak lenger ned), og fylkesleder Kristina Hegge sto for den muntlige overrekkelsen under et telefonmøtet hun hadde med fylkesstyret og lokallagsledere i går kveld.

Fylkeslederen ga også honnør for ekstra god verveinnsats til to lokallag. De to ververlagene i Oppland var Lunner Bondelag og Vestre Toten Bondelag.

 

Årets influenser

Styret bruker gjerne årsmøtet til å fordele heder og ære til litt flere. I år har et lag utmerket seg spesielt på mange og gode presseomtaler. Fåvang Bondelag, med lokallagsleder Jostein Tromsnes og resten av styret spissen har vært særdeles aktive med å få fram saker de jobber med i lokalavisa. Hvert år gir de ut et julebrev til sine medlemmer. Det sendte de likegjerne til GD. Prosjekt rundt plastinnsamling og deres faste sosiale arena rundt kafèbordet i Fåvang er også blant sakene som har fått spalteplass. Kristina Hegge valgte tittelen "årets influenser" til Fåvang Bondelag da hun offentliggjorde de ulike hedersbetegnelser i går kveld. Dere har synliggjort tunge og viktige saker for Bondelaget på en god måte, sa hun.

Synlige bevis på utmerkelsene vil bli overrakt ved en senere anledning.

 

Tenk HMS og smitteforebygging

Telefonmøtet i går kveld omhandlet ellers to saker: utsettelsen av årsmøtet og koronaepidmien.

Kristina Hegge orienterte lokallagslederne om styrevedtaket om utsettelse av årsmøtet og dermed også en utsettelse av fusjonen mellom Oppland og Hedmark. Les mer om den her: https://www.bondelaget.no/hedmark/nyheter/utsetter-sammenslaing-og-fokuserer-pa-matberedskapen

Smittesituasjonen gjør at svært mange møter i næringa blir avlyst eller utsatt. Noen blir gjennomført ved hjelp av digitale løsninger. Det er fortsatt usikkert når og hvordan Norges Bondelags representantskapsmøte skal gjennomføres. Dette møtet skulle vært i neste uke, et møte som skal gi styret og forhandlingsutvalget i Norges Bondelag viktige føringer inn mot årets jordbruksforhandlinger.

 

Bondelagets viktigste rolle framover nå er å bidra til at små og store utfordringer for bonden i forbindelse med koronasituasjonen blir løftet opp på bordet og forsøkt løst på best mulig slik at vi sikrer matproduksjon både på kort og lang sikt. Telefonmøtet ble brukt til å få opp ulike problemstillinger fra de ulike deler av næringa i Oppland og for å utveksle tips og erfaringer rundt beredskap, både på den enkelte gard og i bygda.

Her er et knippe av innspill og erfaringsutvekslinger fra møtet:

 • Tenk beredskap på garden og i bygda
 • Det blir topper, både i næringa og i smittesituasjonen - lamming, våronn, usikkert sjukdomsbilde
 • Beredskapsgrupper er satt ned i mange kommuner - ser på beredskap og hvilke ressurser vi rår over
 • Lag en beredskapsplan slik at folk som ikke er kjente på garden kan ta over oppgaver om du blir sjuk
 • Lær opp hverandre
 • Det må legges tilrette slik at veterinær og inseminør kan gjøre jobben sin uten at bonden er tilstede (smittepress)
 • Utenlandsk arbeidskraft blir en stor utfordring i år - vi må se etter alternativer
 • Kraftfôrtilgang og såvaretilgang er bra
 • Tenk HMS - tenk deg om en ekstra gang når de gjør ting som kan være farlige - det siste vi trenger nå er andre skader
 • Dette er ikke tida for å be gardskaren eller naboen på kaffe - men ring dem!
 • Forbrukeren skal være trygg på at vi produseres mat til dem - del gjerne bilder fra fjøs og pakkerier mm.

 

Her er Norges Bondelags side med spørsmål og svar om koronaviruset - oppdateres jevnlig.

 

 

 

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere