Kvinner i landbruket er ei mangfoldig gruppe. De bor der, skaper trivelige omgivelser, oppdrar barn og opptrer ute som forbrukere og samfunnsborgere. Og mange har gården som sin arbeidsplass.

Det er alle disse rollene vi nå ønsker å sette fokus på, og vi inviterer til et seminar for dem. To dager med faglig og sosial påfyll for kvinner i Oppland. Målet er å få flere kvinner i landbruket til å engasjere seg, uavhengig av hvilken av disse rollene de assosierer seg mest med.

Seminaret er en del av prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL). Se mer informasjon om RULL under.

Farvel til jente- og janteloven

Fredag 21. åpner seminaret med foredrag av Benja Stig Fagerland, internasjonal forretningskvinne, forfatter og foredragsholder. Hun er kåret til årets samfunnsbygger og pioneer. Hun sier bl.a: "Ved å bygge andre, bygger du deg selv". 

Du kan lese mer om henne her: http://www.publicom.no/benja-stig-fagerland/

Etter foredraget byr vi på god mat, skravling, mulighet for spa og et historisk blikk på kvinnerollen ved historiker og forfatter Thor Gotaas.

Kommunikasjon, kvinnen som forbruker, tillitsvalgt, miljøbygger og mye annet spennende vil fylle dagen lørdag. Dagen starter med leder i Norges Bygdekvinnelag, Katrine Kleveland.

 Sett av 21.- 22. september, ber Sissel By Ingvaldsen (prosjektleder for RULL i Oppland Fylkeskommune) og Hanne Bergesen (styremedlem i Oppland Bondelag og leder for kvinneseminaret i september). 

Sett av dagene og spre informasjonen til damer du kjenner. Mer informasjon vil komme i midten av august. Meld gjerne interesse til oppland@bondelaget.no allerede nå, og vi sender informasjon rett til deg.

Kontaktpersoner: Hanne Bergesen, tlf 91744596 eller Astrid Simengård, tlf 97003684. 

RULL er et partnerskapsprosjekt mellom Oppland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Mjøsen Skog, Oppland Bygdekvinnelag og Oppland Bygdeungdomslag.

RULL arbeider for bedre naturbruksutdanning, voksenagronomtilbud, omdømmebygging i næringa m.m