Kvinner i landbruket på Lesja

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

På Lesja har kvinnene i landbruket etablert sin egen møteplass, på tvers av produksjoner og faglag. En gang i måneden møtes den engasjerte gjengen til både faglig og sosialt påfyll.

 

Landbruket har i utgangspunktet mange ulike arenaer gjennom faglagene, der landbruksfaglige tema diskuteres. Men som ung og virkelig engasjert, oppdaget Anne Evensen Torsgård at mange kvinner i Lesja valgte bort nettopp disse møteplassene av ulike årsaker. Hun savnet en arena der kvinnene kunne møtes, uavhengig av produksjon og engasjement i gardsdriften, og på tvers av de ulike faglagene.

Ideen var sådd, og høsten 2011 markerte kvinnene på Lesja seg med å etablere en egen møteplass bare for dem. En gang i måneden møtes de til faglig påfyll ved en innleder som tar for seg et tema, det være seg kalvestell, fôringsstrategier oa. som da fører til erfaringsutvekslinger og diskusjoner. Sosialt og engasjerende er det når 12-16 kvinner møtes. Kaffe og kaffemat hører med. Hvert møte avsluttes med et gårdsbesøk, der de ser på ulike løsninger i driftsbygningene, og alle får innblikk i hverandres produksjoner. Denne gangen møttes de hos Cathrine Kaarbøseter Tveita som i tillegg til mjølkeproduksjon i samdrift, driver med kjøttproduksjon.

Anne Evensen Torsgård driver mjølkeproduksjon med ei kvote på 220 tonn på garden Holshaugen på Lesja. I tillegg til eget oppdrett for mjølk og kjøtt, kjøper de en del kalv, og garden disponerer 650 daa med gras. Med en mann som driver eget firma utenom garden, faller mye av ansvaret for drifta på Anne. Fire barn i alderen 2 til 14 år krever også en del. For å få kabalen til å gå i hop, har de noe innleid hjelp. Hun er levende opptatt av, ikke bare landbruk generelt, men også i lokalmiljøet. Hun stiller seg til disposisjon som leder for AU i Tine på andre året nå. Det er flott at Anne og andre tillitsvalgte ønsker å ta slike verv, og vet å bruke nettopp den posisjonen til å fremme landbruket på en så positiv måte som er gjort på Lesja.

 

I fjøset hos Cathrine Kaarbøseter Tveita (i Nortura-dress til høyre i bildet).

 

Kvinnene i trappa. Nederst til høyre initiativtaker Anne Evensen Torsgård.

 

Tekst og foto: Hanne Bergesen

 

 

 

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere