Landbruket har i utgangspunktet mange ulike arenaer gjennom faglagene, der landbruksfaglige tema diskuteres. Men som ung og virkelig engasjert, oppdaget Anne Evensen Torsgård at mange kvinner i Lesja valgte bort nettopp disse møteplassene av ulike årsaker. Hun savnet en arena der kvinnene kunne møtes, uavhengig av produksjon og engasjement i gardsdriften, og på tvers av de ulike faglagene.

Ideen var sådd, og høsten 2011 markerte kvinnene på Lesja seg med å etablere en egen møteplass bare for dem. En gang i måneden møtes de til faglig påfyll ved en innleder som tar for seg et tema, det være seg kalvestell, fôringsstrategier oa. som da fører til erfaringsutvekslinger og diskusjoner. Sosialt og engasjerende er det når 12-16 kvinner møtes. Kaffe og kaffemat hører med. Hvert møte avsluttes med et gårdsbesøk, der de ser på ulike løsninger i driftsbygningene, og alle får innblikk i hverandres produksjoner. Denne gangen møttes de hos Cathrine Kaarbøseter Tveita som i tillegg til mjølkeproduksjon i samdrift, driver med kjøttproduksjon.

Anne Evensen Torsgård driver mjølkeproduksjon med ei kvote på 220 tonn på garden Holshaugen på Lesja. I tillegg til eget oppdrett for mjølk og kjøtt, kjøper de en del kalv, og garden disponerer 650 daa med gras. Med en mann som driver eget firma utenom garden, faller mye av ansvaret for drifta på Anne. Fire barn i alderen 2 til 14 år krever også en del. For å få kabalen til å gå i hop, har de noe innleid hjelp. Hun er levende opptatt av, ikke bare landbruk generelt, men også i lokalmiljøet. Hun stiller seg til disposisjon som leder for AU i Tine på andre året nå. Det er flott at Anne og andre tillitsvalgte ønsker å ta slike verv, og vet å bruke nettopp den posisjonen til å fremme landbruket på en så positiv måte som er gjort på Lesja.

 

I fjøset hos Cathrine Kaarbøseter Tveita (i Nortura-dress til høyre i bildet).

 

Kvinnene i trappa. Nederst til høyre initiativtaker Anne Evensen Torsgård.

 

Tekst og foto: Hanne Bergesen