Kurs om erstatning for tap av husdyr

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Av den grunn tilbyr vi våre medlemmer kurs med våre jurister og fagfolk. Kurset er åpent for alle, men da med en kursavgift for de som ikke er medlemmer i Bondelaget.

Kurset holdes 12. april kl 18.00 – 22.00 på Vertshuset V-E6, Biri


Kursavgift:
Medlemmer Bondelaget:                      Gratis
Ikke medlemmer Bondelaget:              Kr 1.000

Påmelding til kurset: https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/kurserstatningfortapavhusdyr
innen onsdag 4. april.          

Program
Erstatning for tap til rovdyr

Tid

Tema

10 min

Introduksjon
ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling

15 min

Rovviltforvaltningen
ved seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård
Institusjonene beitebrukerne må forholde seg til

40 min

Vilkår for erstatning etter tap til rovdyr, inkludert avkortningsproblematikk
ved advokat Karoline Hustad 

Gjennomgang av erstatningsvilkårene

15 min pause

 

20 min

Forts. vilkår for erstatning etter tap til rovdyr
ved advokat Karoline Hustad

20 min

Gjennomgang av erstatningssøknadsskjema
ved advokat Karoline Hustad

15 min pause

 

40 min

Dokumentasjon av tap og tapsårsak
ved seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård

10 min pause

 

20 min

Hva bør du tenke på før beiteslipp
ved seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård

35 min

Åpen post
ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling

Erfaringsdeling
Hvilke problemstillinger oppstår i praksis?

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere