Kirsten Indgjerd Værdal, landbruksdirektør i Nord-Trøndelag og tidligere leder i Norges Bondelag sa i sitt innlegg  ”Kultur og næring hånd i hånd” bl.a. at kulturlandskapet er et produkt av at det produseres mat, og matproduksjonen framover er avhengig av at det er økonomisk interessant og intellektuelt utfordrende.

Les mer om konferansen og finn plansjene/innleggene på Fylkesmannens hjemmeside http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2198&amid=3604341