Krevende høst for kornbonde og kornmottak

Publisert 12.10.2017
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Trond Ellingsbø var i går ute blant kornbønder og kornmottak på Toten og Hadeland for å se og høre nærmere om situasjonen for innhøsting og mottak av korn.

  • Tekst: Ola Råbøl
  • Foto: Bjørnhild Kihle

 

Med seg på turen hadde han styremedlem Bjørnhild Kihle som sjøl er kornbonde på Lena og organisasjonssjef Ola Råbøl.

Fortsatt en del korn ute

Det stadige regnværet på sensommeren og høsten har skapt store utfordringer med innhøstingen for mange, og det står fortsatt igjen både poteter, løk og korn. Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor mye av avlingene som står igjen, men det er antydet at mellom 5 og 10% av kornet fortsatt står igjen ute.

Trond Ellingsbø sier det er trist å se på avlingene som står igjen ute på de våte jordene. Vi får bare håpe at vi får fine høstdager framover slik at mestepartene av avlingene kan berges. Men det blir mer utfordrende for hver dag, og det er klart at også kvaliteten forringes etter som tida går, sier Ellingsbø.

Fylkesleder Trond Ellingsbø kjenner på kvaliteten på kornet som fortsatt står ute.

 

Utfordrende for kornmottakere

I de periodene det har vært vær til å treske, har treskerne gått for fullt, og det har vært svært stor pågang på kornmottakene. Vi var innom FKs kornmottak på Lena og Lunner der vi fikk bekreftet at det har vært og er en krevende situasjon, sier Trond Ellingsbø. Det kommer inn mye rått korn, og det tar lengre tid å få tørket ned, og mye av kornet som har kommet inn til FKs kornsilo på Lena må tørkes i 3 omganger. Dette, samtidig med at vi har rekordavlinger, gir utfordringer for kapasiteten, sier fabrikksjef Petter Gryttenholm. De har derfor måtte stenge mottaket noen dager, og det er klart det skaper frustrasjon hos bøndene slik situasjonen er. Da vi var innom onsdag, lå det 4.000 tonn ute, og mottaket gikk for fullt. Det er timebestilling for å få levert, og det er fulltegnet fram til lørdag, sier Gryttenholm.

På FKs kornmottak på Lunner ligger det også korn ute. Der er det ikke tørking, så silosjef Ivar Haglund jobber med å få kornet videre til tørkeanlegg. Også på Lunner har de måttet stenge mottaket i noen perioder. Mitt inntrykk er at de ansatte på mottakene står på og prøver å løse situasjonen så godt det lar seg gjøre, sier Ellingsbø.

 

Trond Ellingsbø og Ola Råbøl ute i regnværet og ser på midlertidig lagring av korn på FKs anlegg på Lunner sammen med silosjef Ivar HaglundFabrikksjef Petter Gryttenholm forteller om den utfordrende situasjonen de har med kapasiteten på FKs anlegg på Lena.

 

 

 

 

 

 

 

Løsninger framover?

Vi må forvente at klimaendringene gjør at vi får flere slike utfordrende sommere og høster framover, sier Ellingsbø. Samtidig må vi forvente fortsatt utvikling av bedre kornsorter og større avlinger. Spørsmålet blir da hvordan vi kan løse utfordringene med mottak og tørking av korn når tilsvarende situasjoner oppstår.

Ellingsbø sier at han ikke har tro på eller mener det er riktig at kornmottakerne kan bygge ut kapasitet til å håndtere slike situasjoner som vi har nå i høst, selv om de hele tiden naturligvis må se på løsninger for å bedre kapasiteten.

 

Lagerkapasitet fra gard til kornmottak

Vi får tilbakemeldinger om at lager- og tørkekapasiteten på den enkelte gård har blitt mindre og mindre de siste årene, sier Ellingsbø. Dette kan ha flere årsaker, bl.a. større maskiner, gamle og uhensiktsmessige korntørker, mer leietresking, og at direktelevering av korn har fungert bra.

Jeg mener vi etter denne sesongen må ta en evaluering av situasjonen og de utfordringene vi må forvente å stå overfor framover, sier Ellingsbø. Jeg mener det blir viktig å se på tiltak for å øke tørke- og lagerkapasiteten på den enkelte gård. Da må vi også diskutere økonomiske virkemidler, så som økt investeringsstøtte til tørker og kompensasjon for tørking og lagring av kornet hjemme.

 

Kom med innspill

Vi mottar gjerne innspill på tiltak og virkemidler for å stå best mulig rustet til nye utfordrende innhøstingssesonger, sier Ellingsbø.

De neste tre ukene har alle lokallagene i Oppland Bondelag årsmøter. Her vil fylkeslaget være representert. Benytt gjerne anledningen til å gi oss innspill, avslutter fylkeslederen.

 

Styremedlem Bjørnhild Kihle og fylkesleder Trond Ellingsbø ved midlertidig kornlager på Lena.

 

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula.

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Stå bedre rustet mot uvær

Hvordan er du forberedt på utfordringer som dukker opp på garden og i drifta di? Beredskap og risikovurdering på gardsnivå og i lokallaget var, sammen med klima, hovedtemaer for ledermøtets første dag.

Anders Formo og Selsvollene

Nortura Otta - kan det satses på ei breiere plattform?

Engasjementet rundt Norturas anlegg på Otta er stort og det gjer inntrykk. Finst det andre måtar å skape meirverdi i matproduksjonen på enn berre å konkurrere med butikkane sine merkevarer, spør Anders Formo, 1.vara i fylkesstyret og Norturaeigar.

Potetåker

Svært vanskelig sesong for mange potetprodusenter

Onsdag var fylkesleder Kristina Hegge, styremedlem Bjørnhild Kihle og org.sjef Ola Råbøl på rundtur på Toten for å få et innblikk i hvordan situasjonen er for mange grønt- og kornprodusenter etter en vanskelig vår og høst.

Kua gjennom Mayrhofen

Seterbrukerne feiret med folkefest

Fylkesstyret har besøkt Bayern og Tyrol. Kronen på turen var «Almabtrieb» - folkefesten i landsbyen Mayrhofen, der kua kom ned fra sætrene, gikk storpyntet gjennom hovedgata og hjem til gardene i og rundt landsbyen.

Årsmøter i lokallagene 2019

Lokallagene skal gjennomføre årsmøter innen utgangen av oktober. Lesja og Lesjaskog Bondelag er først ute med årsmøte 14. oktober, mens Nord-Fron og Ringebu Bondelag avslutter det hele med årsmøte 31. oktober.

Eggen Gardsysteri vant Innlandets Matpris

De har 20 melkekyr i fjellbygda Vingelen i Tolga, og produserer ost som har fått internasjonal gullmedalje. I år ble Eggen Gardsysteri stemt fram som vinneren av Innlandets Matpris. En strålende glad Ola Eggen mottok den gjeve prisen på Midt i matfatet på Hamar søndag.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Onsdag
04
mars

Styremøte 4. mars 2020

Glommen Mjøsen, 5. etg.
Onsdag
18
mars

Årsmøte i Oppland og Hedmark Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere