Krevede situasjon for gjenvinning av landbruksplast

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Tor Jacob Solberg og rundballer

Grønt Punkt Norge som driver returordningen har varslet at de må øke vederlaget for landbruksplast fra 1. april for å hindre at ordningen kollapser. Årsaken er i stor grad at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på returplast.

Grønt Punkt Norge drifter returordningen for landbruksplast gjennom avtaler med 120-130 innsamlere over hele landet. Ordningen finansieres gjennom at alle bønder betaler et ekstra vederlag når de kjøper plast.
 

I et brev til alle medlemmer og produsenter som finansierer landbruksinnsamlingen skriver Grønt punkt at de sliter med å sikre fortsatt innsamling av landbruksplast. Årsaken er blant annet dårligere marked for returplast og endringer i emballasjeforskriften.
 

- Jeg opplever at det jobbes godt med plastgjenvinning i næringa. Men skal det gode arbeidet fortsette er vi helt avhengige av returordninger som fungerer. Situasjonen for Grønt Punkt er derfor svært alvorlig for næringa vår, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag. Hun oppfordrer bønder må fortsatt gjøre en god jobb med å sortere og levere plast og understreker at dette er en viktig del av KSL-systemet.
 

Styret for selskapet Plastretur som driftes av Grønt Punkt vedtok den 26. februar en krisepakke i form av ekstra støtte på kr 350,- / tonn til innsamlerne av landbruksplast fra 1. mars og foreløpig ut 2019. Dette skal finansieres gjennom økt vederlagssats opp til kr 2,43 / kg fra 1. april. Målet er å opprettholde interessen for å samle inn plasten og frakte den til gjenvinning. Vederlagssatsen dekker ikke henting på gården.
 

- Grønt Punkt jobber nå på spreng for å redde returordningen vår og selv om vi selvsagt skulle vært vederlagsøkningen foruten, så ber jeg næringa vise forståelse for at dette er en prekær situasjon, sier Hjørnegård.
 

Grønt Punkt Norge AS har det siste året tatt ulike grep for å sikre fungerende returordning i det vanskelige markedet:

  • Grønt Punkt har gjennom 2018 gjennomgått hele ordningen, sett på muligheter for å endre totalt, sett til Sverige og vurdert deres ordning og ikke minst skrapet til beinet våre administrative kostnader vedr ordningen. Kommunikasjons og markedstiltak er kuttet ut i 2019.
  • 31. oktober varslet Grønt Punkt Miljødirektoratet og Klima og Miljødepartementet om utfordringene og at materialgjenvinningsgraden på alle plasttyper kunne gå ned, samt at noen plasttyper ville kunne bli sendt til forbrenningsanlegg.
  • Grønt Punkt har gjennom sommeren og høsten hatt flere møter med produsentene (medlemmene som betaler vederlag til ordningen) og med Norges Bondelag. Sist før jul med Miljødirektoratet og Bondelaget sammen med Plastreturs styreformann. Her ble det enighet om å innkalle produsentene til krisemøte i januar – for å tvinge frem løsninger.
  • I januar ble også klima- og miljøminister Ola Elvestuen orientert av Miljødirektoratet om at innsamlingssituasjonen er i ferd med å bli kritisk, og at det er behov for ekstra tiltak og midler for å sikre innsamling og gjenvinning, spesielt av rundballeplast. 
  • 31. januar møtte Grønt Punkt importører og produsenter for å diskutere ekstraordinære tiltak og virkemidler for å prøve å løse utfordringene med innsamling og gjenvinning av landbruksplast. I dette møtet ble det enighet om ekstra støtte til innsamlere, med konsekvens at vederlaget måtte øke for å finansiere dette.

Les hele brevet fra Grønt Punkt Norge.

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere