Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) er et prosjekt hos Oppland Fylkeskommune. Oppland Bondelag er aktivt med på flere fronter i prosjektet, blant annet på rekruttering til naturbruk.

Ei viktig målgruppe for økt rekruttering til naturbruk er rådgivere i ungdomsskolen. Deres kunnskap og kompetanse er viktig når de skal gi råd til 9.- og 10. klassingene.

Tidligere i vår arrangerte RULL tur for ca 30 rådgivere i ungdomskolen i Oppland til Valle Videregående skole og til Bioforsk Øst Apelsvoll på Kapp. Målet var å gi dem økt kunnskap om naturbruk som programfag i videregående og landbruk som næring. Mange fikk seg en positiv overraskelse under turen.

Direktør Ingvar Hage i Bioforsk Øst.På Bioforsk Øst Apelsvoll holdt direktør Ingvar Hage et tankevekkende foredrag om matproduksjon, grunnlaget for matproduksjon og behovet for kompetanse i næringa.

Vi har en årlig nedgang i verdens kornareal tilsvarende 7 ganger det norske kornarealet, sa Ingvar Hage. Samtidig er det behov for 50% mer mat i 2030. Vi har tre fundamentale verdier: mat, vann og energi. Ved god tilgang er det lite verdsatt, ved dårlig tilgang får det uendelig stor verdi.

Landbruksnæringa preges i dag av mismot og pessimisme, manglende insentiver til å bli god, kompetansemangel og urban uvitenhet om næringa.

Produktivitetsøkningen som landbruket har jobbet fram, er det forbrukeren som har nytt godt av . Produsenten er tvunget til å gi denne gevinsten til neste ledd.

Uten kompetanseutvikling stopper næringa. Hage mente det er på høy tid å få opp øynene for dette behovet. Vi trenger gode goder, praktisk tenkning, forståelse og holdninger, et velutviklet rådgiverapparat og en kompetent bondestand.

Han avsluttet med at fotosyntesen er den eneste virkelige verdiskaper.

 

Neste stopp på rådgiverturen var Valle Videregående skole på Lena. Her ønsket rektor Morten Kleven velkommen og ga en kort innføring i tilbudet ved Valle før elever med naturbruk som programfag sto for resten av programmet sammen med sine lærere. Blant tilbudene som ble presentert var også tilbudene ved Gausdal Vgs og Nord-Gudbrandsal Vgs som også tilbyr naturbruk.

Vi ble med på en rundtur på skolen der elevene viste mangfoldet av tilbud og muligheter etter endt utdanning. Her fikk mange av rådgiverne et endret syn på naturbruk og mulighetene som ligger i tilbudet.

Valle har et godt samarbeide med fagekspertisen på Toten. 3. årselevene ved Valle tar deler av plantefaget ved Bioforsk Øst Apelsvoll. De får dermed nyte godt av landets fremste ekspertise på faget som lærere. 30-40% av undervisningen i programfaget hest og hovslager foregår på Norsk Hestesenter på Starum.

Bilder fra rundturen:

Fra gartneriet på ValleHest og hovslager er et av programfagene på Valle. Valle har her et godt samarbeid  med Norsk Hestesenter på Starum.
Trond Engeland fra Gausdal Vgs og Hans Olav Egge fra Valle orienterte om anleggsgartnerfaget.Jon Madssveen, Magnus Berge og Heidi Stenseng orienterer om tilbudet på programfaget landbruk og gartnernæring.