INVITASJON TIL MARKDAG I HMS

Landbrukets HMS tjeneste i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Skogeigerlagene med flere kjører nå i gang en kampanje for å sikre et bedre helse miljø og sikkerhetsarbeid i landbruket. Dessverre er landbruket den næringa med flest ulykker pr 100.000 sysselsatt i Norge. Dette blir det nå satt inn et arbeid for å gjøre noe med.

Oppland starter sin del av HMS kampanjen "Ingen ulykke på min gård" med markdag hos Andreas Andersgård på Øyer, onsdag 27.06 kl 12.00

Du inviteres til å delta på markdagen for å få hjelp til å sikre deg selv og dine verdier mot ulykker på gården.

Dagen blir praktisk rettet med fokus på sikkerhet ved bruk av kraftoverføringsutstyr samt en kort vernerunde der det vil bli fokusert på kartlegging av risikomoment på egen gård.

Markdagen er gratis og det vil bli enkel servering

For spørsmål eller vegbeskrivelse ta kontakt med:

Tåle Willerud, tlf 95843245, e-post: tale.willerud@bondelaget.no eller Gunnar Vestad, tlf: 91585563