I høst- og vårsemesteret tilbyr Høgskolen i Hedmark flere spennende modulkurs innen jordbruksfag på Blæstad; Traktorteknikk, Bonden som bedriftsleder, HMS ved bruk av landbruksmaskiner og Grashøstingsteknikk.

http://www.hihm.no/Hovedsiden/Campus-Evenstad/Nyheter/Nye-kurs-paa-Blaestad

Felles informasjon for alle kursene
Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du kan lese mer om  realkompetansekravene på selve søknadsskjemaet. Begrenset antall studieplasser, søkerne rangeres ikke, det er "først til mølla-prinsippet" som gjelder. Enkelte kurs har kursavgift, se faktaark for mer informasjon. Alle som tas opp til modulkursene må betale semesteravgit til Studentsamskipnaden i Hedmark.

Her kan du lese mer om de ulike kursene:

Traktorteknikk
Datoer for samling: Mandag 24. september – onsdag 26. september
Omfang: 5 studiepoeng
Emneansvarlig: Hans Christian Endrerud

Søknadsfrist: 17. september 2012
Faktaark: Her kan du lese mer om kurset i traktorteknikk

Søknadsskjema

HMS ved bruk av landbruksmaskiner
Datoer for samling: Onsdag 24. oktober – fredag 26. oktober
Søknadsfrist: 12. oktober 2012
Omfang: 5 studiepoeng
Emneansvarlig: Hans Christian Endrerud

Faktaark: Her kan du lese mer om kurset HMS ved bruk av landbruksmaskiner

Søknadsskjema

Bonden som bedriftsleder
Datoer for samling: Uke 47-50
Søknadsfrist: 5. november 2012
Omfang: 5 studiepoeng
Emneansvarlig: Fred Håkon Johnsen

Faktaark: Her kan du lese mer om kurset Bonden som bedriftsleder

Søknadsskjema

Grashøstingsteknikk
Datoer for samling: Uke 7-10 2013
Søknadsfrist: 21. februar 2013
Omfang: 5 studiepoeng
Emneansvarlig: Hans Christian Endrerud

Faktaark: Her kan du lese mer om kurset Grashøstingsteknikk

Søknadsskjema