Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.


Elisabeth Gjems og Kristina Hegge i samtale med statsminister Erna Solberg og regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Landbrukets betydning og store muligheter var en gjennomgangstone på Arena Innlandet, den store konferansen i regi av Innlandet fylkeskommune, NHO, LO og SpareBank 1 Østlandet 14. januar 2020.

Fylkeslederne Elisabeth Gjems i Hedmark Bondelag og Kristina Hegge i Oppland Bondelag fikk en prat med statsministeren ved ankomst. Inngangen til overrekkelse av matgaven til Erna Solberg ga seg nesten sjøl, sett i lys av at statsministeren fikk mye kritikk nylig da hun på twitter ba om anbefaling av fastfood-steder på sin ferd fra Sola under parkeringshus-brannen.

Elisabeth Gjems viste til dette, og overleverte en kurv med Nansen-poteter som er møysommelig framforedlet i Innlandet, hos Graminor i Vang i Hamar, samtidig som hun bedyret at dette på alle vis er slowfood (som dog kan bearbeides til fastfood).


Elisabeth Gjems, Kristina Hegge og Erna Solberg.

Kortet til Erna Solberg lød som følger:

Kjære Erna. Snu blikket mot Innlandet. Her står vi klare til å bidra til morgendagens grønne verdiskaping. Det ligger uante muligheter i å utvikle produkter fra jorda, skogen og husdyra våre. Vi ber regjeringen bidra med politikk og penger for å sette fart på grønn bioøkonomi.
Poteten er som poteten – den kan brukes til alt! Slowfood og fastfood, hverdag og fest! En matvare med lite karbonavtrykk.
Nansen-poteten er utviklet i Innlandet: Robust, smaksrik og mangfoldig. Hvert år utvikles nye typer frø og poteter i Innlandet, slik at vekstene skal tåle klimaforandringer og sykdom bedre, og gi høyere avlinger. Slik utvikler vi også melkekua Norsk Rødt Fe og Norsk Svin, slik at hele verden etterspør semin fra disse dyrene.
Hilsen Kristina og Elisabeth i Innlandet Bondelag.

Statsministeren kvitterte med spørsmål om hvordan potetene best tilberedes, og de kan gjerne kokes.
Nansen-potetene er utviklet med tanke på et krevende klima, og er blant annet motstandsdyktig mot tørråte.


SpareBank 1 Østlandet-direktør Richard Heiberg, fylkesordfører Even Aleksander Hagen og NHO-regiondirektør Jon Kristiansen var blant dem som var til stede ved Solbergs ankomst og munter potetoverrekkelse.

Landbrukets betydning og store muligheter var gjennomgangstone på Arena Innlandet, den store konferansen i regi av Innlandet fylkeskommune, NHO, LO og SpareBank 1 Østlandet.
Statsministeren gjestet konferansen som ble arrangert for første gang i kjølvannet av fylkessammenslåingen, og som etter planen skal bli et årlig arrangement på rundgang i ulike deler av fylket.

Solberg omtalte mulighetene i landbruk og grønn næring slik:

- Vi trenger flere grønne jobber, og Innlandet er i posisjon til å bidra sterkt til dette. Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Regionen har tunge bedrifter innen skog, som Moelven og Hunton, og innen avl, som Geno og Norsvin. NHO og NMBU har i dag lagt fram en rapport som viser potensial for ny verdiskaping på 40 milliarder innen 2050 i biobaserte næringer. Dette gir store muligheter for Innlandet, og jeg håper dere griper disse, i nært samarbeid med forskningsmiljøer, sa Solberg (se omtale av NHO/NTNU-rapporten nedenfor).

Konferansens over 500 deltakere fikk gjennom dagen høre oppunder 30 innlegg og foredrag, innledet av fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Han trakk fram grønn næring slik:

- Bærekraftig matproduksjon med lite bruk av antibiotika er et av de viktigste bidragene fra Innlandet til Norge og resten av verden. Vi har svaret på mange av de utfordringene som samfunnet står overfor. Svaret ligger i bioøkonomien, der vi skal tjene penger på alt som gror. Innlandet har Norges matfat og Norges grønne lunger. Vi skal bli det grønne lykkelandet, sa Hagen.

Til konferansen hadde NHO nasjonalt klar en rykende fersk rapport om biobasert verdiskaping og framtidsperspektiver. Rapporten er utarbeidet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, og ble presentert av prorektor forskning Øystein Johnsen.

Rapporten viser et potensial for 2700 nye årsverk og økt biobasert verdiskaping på minst 40 milliarder kroner innen 2050 særlig innen følgende felter:

• Omdanning av skogbasert biomasse til biodrivstoff.
• Bioraffinering av bioressurser til mikrobiell mat og fôr.
• Presisjonsavl basert på genetisk forskning.
• Utvikling av robotbasert produksjonsteknologi.

På flere av disse feltene er Innlandet helt i tet, og det er ikke tilfeldig at NHO valgte å legge fram rapporten i Innlandet, først for media hos Norsvin i Hamar, deretter på Agenda Innlandet.
Som administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO sa:

- Det er her i Innlandet det største potensialet er. Denne dagen har vært en manifestasjon av hva Innlandet har å by på. I biobaserte næringer har vi noen utrolige fortrinn her i Innlandet, med utgangspunkt i jorda og skogen. For eksempel har vi nå i Norge tre ganger så mye tømmer stående som for 100 år siden. Dette kan vi blant annet ta utgangspunkt i til utvikling av fôr til husdyr- og oppdrettsnæring, sa Almlid.


Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO og Hedmark Bondelag-leder Elisabeth Gjems hadde en god samtale om Innlandets store muligheter i bioøkonomien og synliggjøring av dette på Agenda Innlandet-konferansen.

 På Norsvin ble det pekt på Innlandets sterke posisjon innen husdyravl og genetikk. Innen avl er vår region i tet i verdensmålestokk, og vi utvikler oss stadig videre. I dag har for eksempel hver femte gris i verden gener fra Norge.

- Vi er stolte av å være med på å utvikle dette, sier leder Elisabeth Gjems i Hedmark Bondelag.

Prorektor Øyvind Johnsen trakk blant annet fram at norsk avl- og foredlingsarbeid gir høy kvalitet plante- og dyrematerialer, god produktkvalitet, høy lønnsomhet og mattrygghet. Dette gir potensial for økt matproduksjon og verdiskaping.

Trevirke kan brukes til råstoff for mat- og fôrråvarer. Dette gjelder fôr til både husdyr og fisk. Her er forskningen kommet langt.
I tillegg gir digitalisering og presisjonslandbruk muligheter for et mer effektivt, presist og miljøvennlig landbruk.
Innen begge disse områdene er aktører i Innlandet sterkt på banen.

- Innlandet har mye på plass, blant annet innen tradisjonsrike virksomheter som Geno, Skogfrøverket, sa Johnsen.

Flere trakk fram mulighetene for det grønne Innlandet:

- Innlandet er det største skogfylket og jordbruksfylket, og kan være den største aktøren i den revolusjonen vi står oppe i, sa fylkesmann Knut Storberget.

- Innlandet har naturressursene og en fantastisk mulighet til å bli ledende på enda flere områder enn Innlandet er ledende på nå, sa LO-leder Hans Christian Gabrielsen, og trakk blant annet fram Innlandet som viktig lokasjon for kommende biodrivstoff-fabrikker i Norge. Beregninger viser at det er rom for ti slike i Norge. Gabrielsen fortsatte slik:

- Det trengs en mer aktiv næringspolitikk. Vi som er til stede her i dag har alle ansvar for å bidra til å realisere flest mulig av mulighetene som har kommet fram for Innlandet, blant annet i Innlandsutvalgets rapport. Innlandet må også sjøl ta ledende posisjoner, sa Gabrielsen.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula.

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Stå bedre rustet mot uvær

Hvordan er du forberedt på utfordringer som dukker opp på garden og i drifta di? Beredskap og risikovurdering på gardsnivå og i lokallaget var, sammen med klima, hovedtemaer for ledermøtets første dag.

Anders Formo og Selsvollene

Nortura Otta - kan det satses på ei breiere plattform?

Engasjementet rundt Norturas anlegg på Otta er stort og det gjer inntrykk. Finst det andre måtar å skape meirverdi i matproduksjonen på enn berre å konkurrere med butikkane sine merkevarer, spør Anders Formo, 1.vara i fylkesstyret og Norturaeigar.

Potetåker

Svært vanskelig sesong for mange potetprodusenter

Onsdag var fylkesleder Kristina Hegge, styremedlem Bjørnhild Kihle og org.sjef Ola Råbøl på rundtur på Toten for å få et innblikk i hvordan situasjonen er for mange grønt- og kornprodusenter etter en vanskelig vår og høst.

Kua gjennom Mayrhofen

Seterbrukerne feiret med folkefest

Fylkesstyret har besøkt Bayern og Tyrol. Kronen på turen var «Almabtrieb» - folkefesten i landsbyen Mayrhofen, der kua kom ned fra sætrene, gikk storpyntet gjennom hovedgata og hjem til gardene i og rundt landsbyen.

Årsmøter i lokallagene 2019

Lokallagene skal gjennomføre årsmøter innen utgangen av oktober. Lesja og Lesjaskog Bondelag er først ute med årsmøte 14. oktober, mens Nord-Fron og Ringebu Bondelag avslutter det hele med årsmøte 31. oktober.

Eggen Gardsysteri vant Innlandets Matpris

De har 20 melkekyr i fjellbygda Vingelen i Tolga, og produserer ost som har fått internasjonal gullmedalje. I år ble Eggen Gardsysteri stemt fram som vinneren av Innlandets Matpris. En strålende glad Ola Eggen mottok den gjeve prisen på Midt i matfatet på Hamar søndag.

Innlandets Matpris 2019 - finalistene er klare!

Over 50 kandidater ble nominert til Innlandets Matpris 2019. Fire finalister er nå klare, og innen 17. september kan du stemme fram din favoritt. Bondelaget og Sparebank1 Østlandet står bak prisen som går til en god ambassadør for landbruket, lokale råvarer og kortreist mat.

NHO, LO og Bondelaget tok politikere med på grønn Innlands-busstur

40 fylkespolitikere, 4 poster på programmet og 4 tydelige felles budskap fra NHO Innlandet, LO i Oppland, LO i Hedmark, Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag. Mye nytte i å dra på busstur med fokus på grønn næring og vekst i det nye Innlandet i innspurten av valgkampen - og nå er NHO på banen med jordvernengasjement.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Onsdag
04
mars

Styremøte 4. mars 2020

Glommen Mjøsen, 5. etg.
Onsdag
18
mars

Årsmøte i Oppland og Hedmark Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere