Oppland Fylkeskommunes komite for kultur, miljø og næring hadde møte 28. mars. Her fikk Oppland Bondelag v/organisasjonssjef Ola Råbøl holde en kort apell om om budskapet bak kampanjen "Ingen egg uten høner - ingen mat uten bønder". Politikerne fikk utdelt eggkartonger som inneholdt 4 ferske egg, 1 kinderegg og en tom plass.

Kinderegget, flere ting i ett egg, kan stå som symbol for landbruket, som bidrar på mange viktige områder, sa Ola Råbøl. I tillegg til matproduksjon, er landbruket viktig for et levende og aktivt kulturlandskap og det er viktig for bosetting og livskraftige lokalsamfunn.

Tomrommet i eggkartongen symboliserer at vi må øke matproduksjonen framover for å fylle opp behovet.

I tillegg til eggkartongen fikk politikere brosjyren ”Landbrukspolitikken på 10 minutter” og Bondelagets påskeavis.

"Ingen egg uten høner - ingen mat uten bønder"

Oppland Fylkeskomunes komite for kultur, miljø og næring har fått eggkartonger med egg og viktig budskap av Oppland Bondelag.