Fokus på inntekt er hovedoverskriften på studieheftet Norges Bondelag har utarbeidet for lokallagene i år.

Materiell og informasjon til lokallagene foran jordbruksforhandlingene.

Med bakgrunn i det som er kommet fra lokallagene, vil styret i Oppland Bondelag skriver sin uttalelse til Norges Bondelag. Dette gjør de på sitt styremøte 6.-7. mars.

21.-22. mars er det representantskapsmøte i Norges Bondelag der styreleder Trond Ellingsbø er med. Representantskapet gjør sine prioriteringer og gir sine føringer for forhandingsutvalget i Norges Bondelag.