Fakkeltog 8. januar mot regjeringens rovdyrvedtak – busser og påmelding

Publisert 31.12.2018
  • Tips en venn om denne siden

Bli med til Oslo 8. januar for å protestere mot regjeringens stans av lisensfelling innenfor ulvesona! Vi setter opp busser fra Oppland, og alle interesserte kan bli med. Meld deg på!

Tidspunkt: 8. januar kl. 18.00 – 20.00

Sted: Oslo.

Program

Vi oppfordrer alle til å delta i fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak den 8. januar i Oslo.

Vi mener at regjeringa må etterleve Stortingets bestandsmål for rovdyrbestandene, nå er vi grundig lei og krever at Erna tar ansvar!

Naturbruksalliansen er arrangør av fakkeltoget. Medlemmer i alliansen er Norges Bondelag,  Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, Norskog, Glommen Skog, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk.

Bussturen koster kr. 200,- tur/retur og betales ved påstigning, på Vipps: 537806, kort/kontant eller direkte til kontonr. 2095.52.95553.

Vi oppfordrer de fra Hadeland til å ta toget innover til Oslo.

Påmeldingsfrist: Snarest mulig og senest 6. januar kl 18.00.

Påmelding skjer på SMS eller tlf. til den naturlige kontakten under. Husk navn, antall og påstigningssted på SMS.

Påmelding til:

Lesja og Dovre:                        Erik Bakken, tlf. 977 52 352
Lom og Skjåk:                             Tormod Rusten, tlf. 952 10 892
Vågå og Sel:                                Per Sveahaugen, tlf.  911 63 740
Sør-Fron og Nord-Fron:             Jonny Mathisen, tlf. 482 30 371
Sør-Fron og Nord-Fron:             Marthe Dypdalen, tlf. 915 48 144
Ringebu:                                      Knut Evensen, tlf. 905 75 919
Øyer og Lillehammer:                 Marthe Lang-Ree, tlf. 952 71 620
Gausdal:                                      Olaf Sønstegård, tlf. 913 50 896
Gjøvik:                                        Kristina Hegge, tlf. 957 39 496
Toten:                                          Wenche Rustad Wangen, tlf. 469 68 479
Nordre Land og Søndre Land:    Hans Erling Ringvold, tlf. 958 29 335
Valdres:                                       Oddgeir Hilmen Fodnes, tlf. 958 71 437
Valdres:                                       Arnfinn Beito, tlf. 990 37 525
Hadeland:                                    Sondre Imsgard, tlf. 905 69 751


Busstider:

Hjelpebuss Ottadalen
10.00: Statoil Lom
10.30: YX Vågå
11.00: Otta Skysstasjon

Hjelpebuss Gudbrandsdalen
10.00: Lesja sentrum
10.15: Dombås
11.00: Otta Skysstasjon
11.15: Sjoa Mat
11.30: Sinclair Kvam
11.45: Vinstra

Busser Gudbrandsdalen
12.00: Vinstra skysstasjon
12.15: Kommunelokalet Sør-Fron
12.30: Ringebu skysstasjon
12.40: Kvitfjelltunet Fåvang
13.05: Tingberg, Øyer
14:00: Circle K Strandtorget, Lillehammer (hviletid busser)
14:25: Bussholdeplass Mjøsbrua
14.50: Circle K Mjøsstranda, Gjøvik
15.10: YX Reinsvoll
15.25: Blåkorshjemmet, Eina
15.45: Hadeland Gjestegård/Esso Jaren
16.15: Roa

Hjelpebuss Valdres*:
12.15: YX Vang
13.00: Lomen Auto, Vestre Slidre
13.45: Fagernes, skysstasjonen
* Denne bussen er avhengig av at minst 10 melder seg på, hvis ikke må disse kjøre til Fagernes selv.

Buss Valdres:
13:00: Beitostølen sentrum
13.45: Fagernes, skysstasjonen
14.15: Bagn kommunehus  

Buss Valdres/Land:
14.30: Dokka skysstasjon
14.45: Svingvoll
15.00: Hov, bensinstasjonen            
15.45: Hadeland Gjestgiveri/Esso Jaren
16.15: Roa

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula.

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Stå bedre rustet mot uvær

Hvordan er du forberedt på utfordringer som dukker opp på garden og i drifta di? Beredskap og risikovurdering på gardsnivå og i lokallaget var, sammen med klima, hovedtemaer for ledermøtets første dag.

Anders Formo og Selsvollene

Nortura Otta - kan det satses på ei breiere plattform?

Engasjementet rundt Norturas anlegg på Otta er stort og det gjer inntrykk. Finst det andre måtar å skape meirverdi i matproduksjonen på enn berre å konkurrere med butikkane sine merkevarer, spør Anders Formo, 1.vara i fylkesstyret og Norturaeigar.

Potetåker

Svært vanskelig sesong for mange potetprodusenter

Onsdag var fylkesleder Kristina Hegge, styremedlem Bjørnhild Kihle og org.sjef Ola Råbøl på rundtur på Toten for å få et innblikk i hvordan situasjonen er for mange grønt- og kornprodusenter etter en vanskelig vår og høst.

Kua gjennom Mayrhofen

Seterbrukerne feiret med folkefest

Fylkesstyret har besøkt Bayern og Tyrol. Kronen på turen var «Almabtrieb» - folkefesten i landsbyen Mayrhofen, der kua kom ned fra sætrene, gikk storpyntet gjennom hovedgata og hjem til gardene i og rundt landsbyen.

Årsmøter i lokallagene 2019

Lokallagene skal gjennomføre årsmøter innen utgangen av oktober. Lesja og Lesjaskog Bondelag er først ute med årsmøte 14. oktober, mens Nord-Fron og Ringebu Bondelag avslutter det hele med årsmøte 31. oktober.

Eggen Gardsysteri vant Innlandets Matpris

De har 20 melkekyr i fjellbygda Vingelen i Tolga, og produserer ost som har fått internasjonal gullmedalje. I år ble Eggen Gardsysteri stemt fram som vinneren av Innlandets Matpris. En strålende glad Ola Eggen mottok den gjeve prisen på Midt i matfatet på Hamar søndag.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Onsdag
04
mars

Styremøte 4. mars 2020

Glommen Mjøsen, 5. etg.
Onsdag
18
mars

Årsmøte i Oppland og Hedmark Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere