E6-utbygging og jordvern

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Veien skal fram, men hvordan kan vi unngå at den går midt i matfatet? Oppland Bondelag anbefaler øst-alternativet. Jordvern må tillegges stor vekt ved valg av trasé når E6-utbygginga gjennom Lillehammer nå tar form.

I forbindelse med ny E6 fra Vingrom til Øyer, har Statens vegvesen hatt trasevalg ute på høring. Det er tre alternativer gjennom Lillehammer kommune, to på vestsida og en på østsida. (se kartet under)

Oppland Bondelag er opptatt av at en i all planlegging og utbygging søker å unngå eller minimalisere nedbygging av dyrka mark og muligheten for framtidig matproduksjon. Vi vil derfor henstille til at det å ta vare på matjorda og dyrka mark tillegges stor vekt ved valg av trasé, og at dette vektlegges i alle faser i den videre planlegging og utbygging, skriver fylkesleder Trond Ellingsbø i en uttalelse til Statens Vegvesen.

Oppland Bondelag mener at antall dekar dyrka mark som Statens Vegvesen oppgir som omregulert til andre formål, er for lave. Skjæringer i terrenget gjør at medgått areal vil stige betraktelig. Dette gjelder begge alternative tunellinnslagene i Øyresvika, men spesielt innslaget på Boleng.

Av de alternative vegløsningene som er utredet, er det østsidealternativet og med åpen trasé på strekningen Vingrom – Øyresvika som beslaglegger minst dyrka mark. Østsidealternativet vil heller ikke påføre gårdsbruk / gårdsdrift driftsulemper slik som vestsidealternativene vil gjøre nord for tunnelutløpet.

Oppland Bondelags høringsuttalelse

Statens Vegvesens sak om E6 Vingrom- Ensby

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere