Under debatten om Landbruk og politikk 2013 holdt nestleder i Oppland Bondelag, Mari Sangnæs, innlegg om det hun er mest redd for når det gjelder demokratiet i det politiske Norge.

Jeg ser partipisken allerede på det på kommunale nivå. I saker som har stor betydning for hele bygda i mange tiår framover, og det kommer fram nye viktige momenter, sier de bare: "Vi har bestemt oss".

På fylkesplan har vi mange utrolig gode og flinke politikere, mener Mari. Under årets jordbruksforhandlinger hørte vi at politikerne sendte signaler til hovedstaden om at tilbudet var for dårlig og måtte gjøres noe med. De fikk svaret: "slutt med det, vi vet hva dere mener i Oppland, men VI HAR BESTEMT OSS!"

Hva er da demokrati?, spør Mari. I disse dager når nettopp demokrati løftes opp, noe vi må verne om, spør jeg om det virkelig er sånn at et par topper i maktens korridorer kan ha så mye makt og skal få lov til å ha det.  Det er da jeg lurer på om jeg tror på demokratiet i sin nåværende form, avslutter Mari.