Fylkesmannen i Oppland forvalter også 750.000 kr i tilskuddsmidler til fjellandbruksprosjekter. Fjellkommuner i Oppland er alle kommunene i Valdres og i Nord- og Midt-Gudbrandsdal samt Øyer og Gausdal.

Se nærmere informasjon om kriterier, frister, søknadsskjema etc. her:

http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Nyheter-forsiden/Utredningsmidler-i-landbruket-og-Fjellandbruksmidler-i-2015/