Bondelagets tillitsvalgte på skolebenken

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Denne uka møter 150 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland Bondelag på organisasjonsopplæring. Først ute er lokallagene i Gjøvik og Toten som ble kurset i kveld.

 

Tidligere har Oppland Bondelag samlet styrene i alle lokallag til regionmøter på denne tida av året. Nå blir det i stedet organisasjonsopplæring i regi av Norges Bondelag.

 

Lokallagene grunnfjellet

Lokallagene er grunnfjellet i Norges Bondelag og utgangspunkt for den slagkraft som organisasjon gjennom politisk påvirkning og lokal mobilisering.

Fra boka "Kors på halsen -  sannheten om Sylvi Listhaug" av Mathias Fischer, kan vi lese følgende: "Det er viktig å erkjenne at Bondelaget er en av Norges sterkeste og flinkeste lobbyorganisasjoner, sier Vestres Sveinung Rotevatn - De har folk overalt, og med en gang noe står på spill, setter de seg på partienes fylkesledere og Stortingsrepresentanter. Det bygger et enormt press innad i partiet, (...)"

Norges Bondelag ønsker å gi et ekstra løft til organisasjonsopplæring på lokallagsnivå.

Det blir to kurs pr region. Denne uka er det kurs for Gjøvik-Toten mandag kveld, i Valdres tirsdag (dagmøte) og for Hadeland-Land på kvelden. Onsdag er det dagmøte for Nord-Gudbrandsdalen og kursserien del 1 avsluttes med kurs for Sør-Gudbrandsdalen onsdag kveld.

Andre del av kursserien blir i uke 8.

 

Brita Skallerud er kursholder

Tidligere nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, sitter på en enorm kunnskap etter mange år med verv på alle nivåer i Bondelaget, både på lokalplan, som fylkesleder og som nestleder sentralt. Som nestleder har hun også vært med på jordbruksforhandlingene som en del av Norges Bondelags forhandlingsutvalg.

Med den ballasten fra alle ledd i organisasjonen, er vi glade for at hun vil holde disse kursene for oss, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

Bondelaget er en slagkraftig organisasjon, og da er det moro å være tillitsvalgt, sier Brita Skallerud. Du utvikler deg som tillitsvalgt. Jeg husker første gang jeg gikk på talerstolen i Norges Bondelag, den gang som lokallagstillitsvalgt. Jeg var godt forberedt og hadde manus som støtte. Det gikk bra, men var så skjelven i beina at jeg ikke skjønte hvordan jeg skulle komme ned fra talerstolen. Nå gjør det meg ingenting å tale for store forsamlinger.

 

Fra tider med større årsmøter eller landsmøter. Landsmøte på Voss i 1946 med 5000 deltakere!

 

Å ha tillit

Norske bønders muligheter ligger i å opptre i fellesskap. Som lokallagstillitsvalgt kan du komme borti vanskelige saker. For eksempel kan jordvernsaker være vanskelig. Er det en i laget som vil selge jorda til utbyggingsformål og Bondelaget skal gå i mot nedbygging av matjord, kan det bli litt ubehagelig. Viktig at dere som Bondelag tenker Bondelagets formål og prinsipper framfor enkeltsaker. Opptre ryddig!, formaner Brita. Du er valgt til å representere flere enn deg sjøl.

Videre må du som tillitsvalgt være våken. Avgjørelser tas i møtet, og det er i møtet du må ta opp saker. Det hjelper ikke å ta opp saker i gangen etter møtet, da er det for seint.

 

Olav Rognerud fra Østre Toten ble tillitsvalgt først og fremst fordi han ble spurt! Det er interessant og lærerikt, sier han.

 

Norges Bondelag ble stiftet i 1896 (Norsk Landmandsforbund) pga behov for likebehandling med annet næringsliv og behovet for tollvern. Tollvernet var altså aktuelt også i 1896! Tollvernet er et av landbrukspolitikkens fire bærebjelker. De tre andre er markedsordninger, juridiske virkemidler og økonomiske virkemidler gjennom jordbruksavtalen.

Importvernet er en premiss for å kunne føre en selvstendig jordbrukspolitikk. Vi har ulike tollsatser og -kvoter, noe som ikke er unikt for Norge. Myten om en beskyttet matvaresektor er overdrevet. Under en tredjedel av omsetningen av dagligvarehandelen har høy toll.

Juridiske virkemidler legger føringer for blant annet eiendomsrett og drift av jordbruksarealene, for eksempel bo- og driveplikt og konsesjonsregelverket, lover for mattrygghet og dyrevelferd.

Markedsordninger eller markedsreguleringer sikrer bøndene inntektsmuligheter og stabile priser. Og de sikrer forbrukerne tilgang på varer til akseptable priser. Og de er til for bonden, ikke i industrien.

Hovedavtalen som regulerer jordbruksavtalen (de økonomiske virkemidlene) forhandler målpriser og tilskudd. Vi forhandler om inntektsmuligheter, ingen garantier. Inntekten vil påvirkes av vær og vind, god eller dårlig agronomi.

Det er tid for lokallagene til å komme med innspill til fylkeslaget foran jordbruksforhandlingene. Fristen er 19. februar.

Nestleder i Oppland Bondelag, Kristina Hegge, oppfordrer lokallagene til å sende innspill til jordbruksforhandlingene, både på questback og som eget notat til fylkeslaget.

Nord-Gudbrandsdølene på skolebenken på Otta

 

Valgkomiteen er ute og sonderer

Valgkomiteen i Oppland Bondelag er representert på alle møtene denne uka. De får litt tid med de tillitsvalgte i løpet av møtet for å få innspill til sitt viktige arbeid, arbeidet med valgkomiteens innstilling overfor årsmøtet i Oppland Bondelag i midten av mars.

 

Lokallagene og lokalpolitikere

Verktøy for lokallaget og landbrukspolitikk lokalt blir tema på neste samliing. Nettopp forholdet til lokalpolitikere var et tema Lars Udahl ønsket mere stoff om. Hva skal vi snakke med dem om, når vi ikke har noen store konfliktsaker, spurte han. Bruk muligheten til å snakke om alt vi bidrar med, hva vi betyr for lokalsamfunnet, og hvor maten kommer fra. Det er et stort kunnskapsgap om elementære ting, avsluttet Brita Skallerud.

Lars Udahl fra Vestre Toten Bondelag etterlyste punkter til møter mellom lokallag og lokalpolitikere.

 

 

 

 

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere