Styreleder Trond Ellingsbø orienterte fylkespolitikerne om utviklingstrekk i Opplandslandbruket og kommentarene han har til den framlagte Landbruks- og matmeldinga. Den utviklinga vi ser blant annet i Gudbrandsdalen nå, der 1 av 5 mjølkeprodusenter vurderer å slutte innen 2015, er alvorlig, sa Ellingsbø. Hovedårsaken i dette ligger, mener han, i økonomi og i kostnadene med nødvendig investeringer i fjøs.

Når det gjelder Landbruks- og matmeldinga, slår Ellingsbø fast at det er gledelig at følgende grunnpilarer slås fast:

- Vi skal ha årlige jordbruksforhandlinger

- Vi skal ha et sterkt importvern

- Markedsordningene skal videreføres

- Landbruk over hele landet

Det vi er spente på nå, er om Regjeringa mener noe med det. Det vil vise seg i årets jordbruksforhandlinger. Hovedutfordringa er å få en inntektsutvikling som kronemessig er lik andre grupper + tetting av gap, samt investeringsvirkemidler og styrking av importvernet, sa Trond Ellingsbø.

 

Fylkesordfører Gro Lundby (Ap), fylkesvaraordfører Ivar Odnes (Sp) og leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø

 

Senere på møtet vedtok Fylkesutvalget en enstemmig uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2012. Se uttalelsen her.