Det var ca 15 deltakere på den føste markdagen i HMS kampanjen i Oppland. Tema for dagen var sikker bruk av maskiner og redskap med fokus på kraftoverføringsutstyr. Landbrukets HMS tjeneste demonstrerte hva som skjer dersom en kommer i kontakt med en ubeskyttet kraftoverføringsaksl som er i drift. Demonstrasjonen viste at klær raskt tar tak i slike aksler og en har da små muligheter til å komme unna. Det ble også snakket mye om sikker bruk av traktor, spesielt rundt krav om innsetting av sikkerhetsbelte og bruk av dette i traktor.

Videre ble alle tatt med på en kort vernerunde for å se hvordan en enkelt kan sjekke farlige punkt på egen gård. Her ble det sett på silo og fylltømmer og rutiner ved ilegging og uttak av silo, mulige farer ved åpne luker og det ble sett på rutiner ved dyrehåndtering.

Det ble en informativ dag for de fremmøtte. Vi takker Andreas Andersgård som stilte gården til disposisjon for markdagen.

 

 Interesserte deltakere på markdag

 

Demonstrasjon av godkjent kraftoverføringsaksel

 

Kjeledressen til LHMS fikk hard medfart