Det var forskjellige dyr på setra: ku, lam, høner og kaniner. Det var forskjellige aktiviteter: luftgeværskyting, hesteskokasting, ringspill, bokskasting, måloppdagelse og natursti. Det var salg av kaffe, kringle og vaffler, rømmegrøt og kål. Vi takker folket på Harilstadsetra for godt samarbeid om dagen!