Nyheter

Eierskiftekurs

Oppland Bondelag skal arrangere kurs i eierskifte i landbruket 25-26 januar 2013. Kurset blir arrangert på Honne, Biri. Les mer for program og invitasjon.

Kort vei til topps i Bondelaget

De tillitsvalgte i Oppland Bondelag diskuterte hva som gjør at de trives i rollen som tillitsvalgt i det lokale bondelaget. Kort vei til toppen i organisasjonen og en inspirerende fylkesleder var en av trivselsfaktorene som kom fram under ledermøtet i Oppland Bondelag.

Landbruket avgjørende for turistnæringa

Dersom landbruket legges ned i Øyer, har jeg ingenting å selge, sa rådmann i Øyer, Sveinar Kildal, til styret i Oppland Bondelag.

Aktive lokallag i Oppland

Tirsdag fordelte styret i Oppland Bondelag over 200.000 til lokallagene ut fra aktiviteten de har hatt i 2012.

Kraftig økning i energiprisene svekker lønnsomheten

Omlegging av nettariffer av flere nettselskaper svekker lønnsomheten i matproduksjonen.

Våre samarbeidspartnere