Nyheter

Aktuelle saker fra landbrukssamvirke

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet orientering om aktuelle saker fra noen av samvirkeorganisasjonene. Vi hadde invitert Tine, Nortura og Felleskjøpet til å orientere.

Produksjonsformer

Eivind Mæhlum, Marita Aanekre og Hans Gunstad

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet en gjennomgang av forskjellige driftsformer. Det er alltid interessant å se hvordan andre driver for å få inspirasjon og tips til egen produksjon.

Åpent møte med landbruks- og matministeren

Bondelagene, Bonde- og småbrukarlagene og Landbrukskontoret i Lillehammerregionen arrangerer åpent møte med landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 26. november.

Politikernes partiprogram - jobben gjøres nå

Vet egentlig politikerne hva som står i deres eget partiprogram? spurte 2. nestleder Brita Skallerud da hun møtte tillitsvalgte i Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Ledermøte i Oppland Bondelag

Neste uke samles ca 70 tillitsvalgte fra Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Stor tro på landbruket i Snertingdal

Fylkesstyret dro på rundtur blant medlemmer i Snertingdal Bondelag, og her fikk vi se investeringslyst og tro på landbruket.

Rekruttering i landbruket - avhenger av lønnsomhet og kompetanse

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fra Sp var klar i talen under RULL-seminaret i går. Lønnsomhet og kompetanse er de viktigste faktorene som må på plass for å sikre rekruttering til næringa.

Temamøte om landbruksutdanning

Mandag 29. oktober inviterte GULL (Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk) til temamøte om framtidas landbruksutdanning. Møtet ble holdt på Valle videregående og Landbruksminister Trygve S Vedum var en av innlederne.

Våre samarbeidspartnere