Nyheter

Landbruket presenterer seg på Rakfiskfestivalen

Faglagene i Valdres presenterer seg og informerer om landbruket under årets Rakfiskfestival. Sammen med Gjensidige inviterer de til informasjon og lett underholdning i Gjensidigegården den 2. og 3. november.

Mat - en menneskerett

I dag markeres FNs matvaredag. Dette er derfor en god dag for politikere å snu trenden med nedbygging av matjord. Det skal ikke lønne seg å bygge ned god matjord framfor å bygge på uproduktiv mark, noe det er rikelig av, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

Importvernet er viktig for oss alle

Skal vi i det hele tatt produsere noe i dette landet, spurte fylkesleder Trond Ellingsbø under sitt besøk på LOs fylkeskonferanse på Lillehammer i dag. Han holdt innlegg om importvern og toll.

Årsmøter i lokallagene

Det er igjen tid for årsmøter i lokallagene. Første årsmøte starter 16. oktober.

Rot og tull i rovdyrforvaltninga

- Rot og tull i rovdyrforvaltninga, tordner Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag etter at MD har stanset ulvejakta.

Viktig arbeid gjøres i valgkomiteene nå

Valgkomiteene i lokallagene rundt om i fylket er nå i gang med sitt arbeide foran årsmøtene. I høst ønsket styret i Oppland Bondelag å tilby kurs for valgkomiteene.

Bli med på LagSTAVen fredag 26. oktober og møt Humørbonden

I år kommer Humørbonden Geir Styve til LagSTAVen med foredraget ”Bygedyrkverking”. Det er inngått samarbeid med Bondelaget og medlemmer tilbys spesialpris til arrangementet.

Våre samarbeidspartnere