Nyheter

Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Vi inviterer kvinner i Oppland til inspirasjonssamling på Gjøvik 21.-22. september. Gjennom gode foredrag, diskusjoner og sosialt lag, håper vi å få enda flere damer i landbruket til å engasjere seg for landbruket og organisasjonene.

Nasjonal kulturlandskapskonferanse

Fylkesmannen i Oppland er sammen med KS i Hedmark og Oppland og Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal arrangør av den nasjonale kulturlandskapskonferansen i Lom 4.-5. september 2012. Konferansen har tittelen ” Arvesølv til begjær eller besvær?” Påmelding via Fylkesmannen i Oppland sin hjemmeside innen 20. august!

Seterlandskapskurs

I samarbeid med fylkesmennene i Oppland og Buskerud arrangerer Samarbeidsrådet for Biologisk mangfold, SABIMA, fire seterlandskapskurs for alle interesserte i august. Målet med kurset er å øke kunnskapen om artene i seterlandskapet og hvordan vi kan bidra til å bevare dem. Kurset er gratis.

Våre samarbeidspartnere