Nyheter

Vi produserer mat - dere sørger for rammebetingelser

Delegasjonen samlet i Midtbygda i Øyer

Oppland Bondelag arrangerte tur for Stortingskandidater og andre beslutningstakere denne uka. Engasjerte og dyktige bønder med framtidstro og klare krav til beslutningstakere gjorde inntrykk på politikerne fra Oppland.

Askeladdprisen til Avdemsbue og Avdem Gardsgrønt

Lars Petter Bartnes, Sofia Bang Elm, Anna Avdem, Knut Nordmo.

To driftige damer i Lesja får gründerpris på Bondetinget

Vår viktigste beiteressurs er blitt ulvens spisskammer og lekegrind

Kristina Hegge

Kristina Hegge tok for seg ulvens herjinger og rovdyrforvaltningen i sitt innlegg under årsmøtet i Norges Bondelag. Det er på tide at Landbruksministeren tar et oppvaskmøte med miljøminister Helgesen, mener hun.

Vi trenger en Statsminister som tar ansvar

Trond Ellingsbø

Fylkesleder Trond Ellingsbø mangler tillit til Regjeringen og mener vi i har en STASminister og ikke en STATSminister som tar ansvar når ting er vanskelig og ubehagelig.

Storstilt søk etter døde og skadde dyr etter ulvens herjinger på Hadeland

Sau drept av ulv

Lørdag blir det storstilt søk etter skadde og døde dyr etter ulvens herjinger på Hadeland. Vi oppfordrer medlemmer til å bli med å hjelpe yrkeskollegaer i sør-fylket med dette søket.

En politisk villet tragedie

Sau i innhegning

Det vi nå ser i sørlige deler av fylket, er ikke mindre enn en tragedie for folk og dyr, for bruken av utmarka og livsgrunnlaget i distriktene.

Våre samarbeidspartnere